Error 503 Service Unavailable

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 503 Service Unavailable theo nội dung của mình.

- Trước tiên tìm hiểu error 503 Service Unavailable là gì ?

Có nhiều loại thông báo của lỗi này như “503 Service Temporarily Unavailable” hoặc “503 Service Unavailable”... lỗi này do máy chủ web tạm thời không hoạt động hoặc máy chủ đang bận hoặc đang được bảo trì.

Vấn đề liên quan tới máy chủ nên giải pháp sẽ không có tác dụng từ phía máy trạm, thử refresh lại trang web hoặc báo lại với người quản trị web. Nếu gặp lỗi “Service Unavailable – DNS Failure” có thể modem/Router của bạn có vấn đề, hãy thử khởi động lại chúng.

- Cách edit nội dung thông báo Error 503 Service Unavailable như sau :
+ Đăng nhập Cpanel Hosting của user.
+ Click Error pages.
+ Click vào Error 503 Service Unavailable.
+ Tiếp theo bạn nhập nội dung muốn hiển thị thông báo thay cho hình thông báo như trên.
+ Click save.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Hướng dẫn cài đặt PDO trên Centos

Các bạn có thể thực hiện lệnh sau: yum install php-pear && pecl install pdo &&...

Error 500 – Internal Server Error

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 500 – Internal Server Error...

Error 504 – Gateway Timeout

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 504 – Gateway Timeout theo nội...

Error 401 Authorization Required

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 401 Authorization Required theo...

SSL Error code

Code Type Description -1001 General System Error -2001 Required Field Missing The return text...

Powered by WHMCompleteSolution