các bài viết hữu ích

 Hướng dẫn kết nối FTP Server thông qua Win SCP

Bước 1: bạn có thể tải WinSCP tại đây để cài đặt: Download:...

 Hướng dẫn tạo và sử dụng Accounts FTP

Bước 1: Sau khi bạn đã đăng nhập vào Cpanel. Bạn hãy tìm đến menu Tài khoản FTP như hình sau:...