các bài viết hữu ích

 Hướng dẫn kết nối FTP Server thông qua Win SCP

Bạn có thể tải WinSCP tại đây để cài đặt: Download: http://winscp.net/eng/download.phpĐể thực...

 Hướng dẫn tạo và sử dụng Accounts FTP

Bước 1: Sau khi bạn đã đăng nhập vào Cpanel. Bạn hãy tìm đến menu FTP Account ở trên cùng, như...