các bài viết hữu ích

View: 3437
Hướng dẫn kết nối FTP Server thông qua Win SCP

Bước 1: bạn có thể tải WinSCP tại đây để cài đặt:...

View: 2692
Hướng dẫn tạo và sử dụng Accounts FTP

Bước 1: Sau khi bạn đã đăng nhập vào Cpanel. Bạn hãy tìm...