Cloud Server

Dịch vụ máy chủ ảo chất lượng cao với ổ cứng SSD 2023

Cloud Plan-A

» 10GB SSD Disk
» 1 core CPU
» 1 GB RAM
» Unlimited Bandwidth
» 100Mbps Network
» 1 IPv4

Cloud Plan-B

» 20GB SSD Disk
» 2 core CPU
» 2 GB RAM
» Unlimited Bandwidth
» 100Mbps Network
» 1 IPv4

Cloud Plan-C

» 40GB SSD Disk
» 4 core CPU
» 4 GB RAM
» Unlimited Bandwidth
» 100Mbps Network
» 1 IPv4

Cloud Plan-D

» 60GB SSD Disk
» 6 core CPU
» 6 GB RAM
» Unlimited Bandwidth
» 100Mbps Network
» 1 IPv4

Cloud Plan-E

» 80GB SSD Disk
» 8 core CPU
» 8 GB RAM
» Unlimited Bandwidth
» 100Mbps Network
» 1 IPv4

Cloud Plan-F

» 120GB SSD Disk
» 12 core CPU
» 12 GB RAM
» Unlimited Bandwidth
» 100Mbps Network
» 1 IPv4