SUPERHOST vừa cập nhật tính năng Gia hạn dịch vụ. Quý khách có thể nhấp vào đây để thực hiện gia hạn dịch vụ, hoặc xem hướng dẫn chi tiết.

Basic Hosting

Super CP-One
 • 500MB » Disk space
 • 30GB » Bandwidth
 • 5% » Max CPU
 • 2 » Parked Domain
 • 0 » Addon Domain
Super CP-Two
 • 1000MB » Disk space
 • 45GB » Bandwidth
 • 10% » Max CPU
 • 3 » Parked Domain
 • 1 » Addon Domain
Super CP-Three
 • 1500MB » Disk space
 • 75GB » Bandwidth
 • 15% » Max CPU
 • 4 » Parked Domain
 • 2 » Addon Domain
Super CP-Four
 • 2000MB » Disk space
 • 95GB » Bandwidth
 • 20% » Max CPU
 • 5 » Parked Domain
 • 3 » Addon Domain