TỔNG ĐÀI: (028) - 73002073 ext 1 hoặc Hotline: 0931150780

 Phòng kỹ thuật

techs@superhost.vn - Hỗ trợ 24/7

 Phòng kinh doanh

sales@superhost.vn - Hỗ trợ bán hàng

 Phòng kế toán

bills@superhost.vn - Hỗ trợ thanh toán / Hóa đơn VAT

 Phòng nhân sự

hr@superhost.vn - Tuyển dụng nhân sự