các bài viết hữu ích

 Hướng dẫn cài đặt Drupal trên máy chủ SuperHost

Để cài đặt Joomla trước tiên bạn tạo MySQL Database, xem hướng dẫn ở đường link sau: B1:...

 Hướng dẫn cài đặt Forum VBB trên máy chủ SuperHost

Để cài đặt forum VBB trước tiên bạn tạo MySQL Database, xem hướng dẫn ở đường link sau: B1:...

 Hướng dẫn cài đặt joomla trên máy chủ SuperHost

Để cài đặt Joomla trước tiên bạn tạo MySQL Database, xem hướng dẫn ở đường link sau: B1:...

 Hướng dẫn cài đặt NukeViet trên máy chủ SuperHost

Để cài đặt Wordpress trước tiên bạn tạo MySQL Database, xem hướng dẫn ở đường link sau: B1 :...

 Hướng dẫn cài đặt Redmine trên Cpanel

Redmine hoạt động dựa trên Ruby on Rails. Để cài đặt Redmine trên Cpanel, trước hết bạn cần kiểm...

 Hướng dẫn cài đặt wordpress trên máy chủ SuperHost

Để cài đặt Wordpress trước tiên bạn tạo MySQL Database, xem hướng dẫn ở đường link sau: B1 :...

 Hướng dẫn chuyển domain cho mã nguổn vBB

1. Thực hiện export database về máy tính2. Tiến hành thay thế domain cũ bằng domain mới trên...

 Hướng dẫn truy cập thư muc trên host nhanh bằng Web Disk

Bài viết này hướng dẫn các bạn cách truy cập nhanh một thư mục nào đó trên host bằng phần mềm hỗ...

 Hướng dẫn upload 1 mã nguồn lên Cloud Hosting

Bước 1: truy cập vào cPanel theo bài viết hướng dẫn...

 Quản lý file trong CPanel Hosting

Hướng dẫn cách quản lý file trong cpanel hosting - Đầu tiên đăng nhập username và passwork vào...