Error 400 - Bad Request

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 400 bad request theo nội dung của mình.

- Trước tiên tìm hiểu error 400 bad request là gì ?

Khi gặp lỗi “400: Bad Request” hoặc “HTTP Error 400 – Bad Request”, là do yêu cầu gửi từ máy trạm qua trình duyệt web để nạp một trang web nhưng máy chủ web không thể xử lý yêu cầu này.

- Cách edit nội dung thông báo error 400 như sau :
+ Đăng nhập Cpanel Hosting của user.
+ Click Error pages.
+ Click vào 400 (bad request).
+ Tiếp theo bạn nhập nội dung muốn hiển thị thông báo thay cho hình thông báo như trên.
+ Click save.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 4685
Khắc phục lỗi không viết được nội dung trong Editor của Wordpress

Khi gặp trường hợp không viết nội dung được trong Editor của Wordpress, các bạn mở tập tin...

View: 2890
Bảng tổng hợp một số mã trả về của Apache

Successful Client Requests 200 OK 201 Created 202 Accepted 203...

View: 4348
Lỗi Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in

Bạn thử tìm đến file bị báo lỗi, sau đó xóa bỏ ký tự &. Nguyên nhân do bạn đang sử dụng PHP...

View: 2800
Deprecated: Function split() is deprecated in

Khi gặp lỗi này, bạn hãy tìm đến dòng bị lỗi và thay hàm split bằng explode. Cấu trúc của explode...