Hosting Linux

Dịch vụ Hosting giá rẻ cho mọi mã nguồn. Sao lưu miễn phí tự động.

Super CPS-One

» 1GB Disk space
» 30GB Bandwidth
» 1 core CPU
» 512 MB RAM
» KGH Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Two

» 3GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1 core CPU
» 1 GB RAM
» KGH Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Three

» 5GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1 core CPU
» 1 GB RAM
» KGH Parked Domain
» 2 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Four

» 7GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1.5 core CPU
» 1.5 GB RAM
» KGH Parked Domain
» 3 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Five

» 10GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1.5 core CPU
» 1.5 GB RAM
» KGH Parked Domain
» 4 Website
» CloudLinux
» Cpanel

Super CPS-Six

» 12GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 2 core CPU
» 2 GB RAM
» KGH Parked Domain
» 5 Website
» CloudLinux
» Cpanel