Error 504 – Gateway Timeout

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 504 – Gateway Timeout theo nội dung của mình.

- Trước tiên tìm hiểu Error 504 – Gateway Timeout là gì ?

Bạn có thể gặp lỗi “HTTP Error 504 – Gateway Timeout” hoặc một vài thông báo tương tự. Lỗi này do máy chủ gặp lỗi khi nhận gói tin phản hồi từ máy chủ xử lý luồng dữ liệu trọng một thời gian nhất định (timeout). Dấu hiệu này cho thấy máy chủ xử lý luồng dữ liệu đang không hoạt động hoặc có thể bị hỏng.

Để giải quyết vấn đề này thì tại máy trạm chỉ có thể refresh hoặc ghé thăm trang web vào dịp khác.

- Cách edit nội dung thông báo Error 504 – Gateway Timeout như sau :
+ Đăng nhập Cpanel Hosting của user.
+ Click Error pages.
+ Click vào Error 504 – Gateway Timeout.
+ Tiếp theo bạn nhập nội dung muốn hiển thị thông báo thay cho hình thông báo như trên.
+ Click save.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Bảng tổng hợp một số mã trả về của Apache

Successful Client Requests 200 OK 201 Created 202 Accepted 203...

Error 302 – Moved temporarily

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 302 – Moved temporarily theo...

Khắc phục lỗi Warning: number_format() expects parameter 1 to be double

Khi bạn gặp phải lỗi có thông báo dạng này: Warning: number_format() expects parameter 1 to be...

Error 500 – Internal Server Error

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 500 – Internal Server Error...

Lỗi Error! Please install PHP GD Extension!

Khi gặp lỗi này, bạn có thể sử dụng lệnh yum để cài thêm gói GD cho PHP. yum install php-gd Nếu...

Powered by WHMCompleteSolution