Error 504 – Gateway Timeout

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 504 – Gateway Timeout theo nội dung của mình.

- Trước tiên tìm hiểu Error 504 – Gateway Timeout là gì ?

Bạn có thể gặp lỗi “HTTP Error 504 – Gateway Timeout” hoặc một vài thông báo tương tự. Lỗi này do máy chủ gặp lỗi khi nhận gói tin phản hồi từ máy chủ xử lý luồng dữ liệu trọng một thời gian nhất định (timeout). Dấu hiệu này cho thấy máy chủ xử lý luồng dữ liệu đang không hoạt động hoặc có thể bị hỏng.

Để giải quyết vấn đề này thì tại máy trạm chỉ có thể refresh hoặc ghé thăm trang web vào dịp khác.

- Cách edit nội dung thông báo Error 504 – Gateway Timeout như sau :
+ Đăng nhập Cpanel Hosting của user.
+ Click Error pages.
+ Click vào Error 504 – Gateway Timeout.
+ Tiếp theo bạn nhập nội dung muốn hiển thị thông báo thay cho hình thông báo như trên.
+ Click save.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 90
Hướng dẫn xử lý lỗi Error: Cannot find module 'facebook-chat-api'

Khi các bạn gặp lỗi này, các bạn có thể xử lý như sau:Bước 1: SSH vào Hosting Nodejs / Cloud...

View: 3247
Deprecated: Function split() is deprecated in

Khi gặp lỗi này, bạn hãy tìm đến dòng bị lỗi và thay hàm split bằng explode. Cấu trúc của explode...

View: 14234
Error 400 - Bad Request

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 400 bad request theo nội dung của...

View: 4005
Error in option spec: "long|!" | mytop

Khi bạn chạy lệnh : #mytop Thì xảy ra lỗi này : #Error in option spec: "long|!" Cách xử lý...

View: 116
Đọc html mặc định sau khi cài web server httpd

Mặc định sau khi bạn cài httpd từ yum thì httpd sẽ mặc định đọc các tập tin không có đuôi là file...