các bài viết hữu ích

View: 4841
Auto Restart Apache khi high-load

Khi bạn chạy WebServer, nếu site có lượng truy cập cao...

View: 4251
Cài đặt VNC trên VPS

VNC là chương trình giúp điều khiển VPS từ xa qua giao...

View: 3218
Các hệ điều hành VPS SuperHost hỗ trợ

Với công nghệ ảo hóa cao cấp OpenVZ và KVM, các máy chủ...

View: 13858
các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ...

View: 4435
Cấu hình RAM cho OpenVZ

Cấp phát RAM trong nền tảng ảo hóa OpenVZ phụ thuộc vào 3...

View: 2719
Clear apc cache

if(function_exists('apc_clear_cache')&&...

View: 2746
filter theo cột và xóa

ll|awk '$5 == "0" {print $9}' | xargs rm

View: 4269
Hỗ trợ miễn phí 10GB dung lượng lưu trữ và cấu hình Backup tự động cho VPS.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu,...

View: 92
Hướng dẫn apply cấu hình Apache mà không cần restart

Khi bạn chỉnh sửa cấu hình config của apache/httpd, để...

View: 940
Hướng dẫn bật gzip trên VPS centos

<IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType...

View: 116
Hướng dẫn build phalcol trên máy chủ Cpanel

Để cài đặt Phalcon Framework trên máy chủ Cpanel, các bạn...

View: 4941
Hướng dẫn cài APC Cache trên VPS Cpanel

ể cài đặt APC Cache trên VPS Cpanel, các bạn có thể tham...

View: 2678
Hướng dẫn cài dsniff

Bao gồm các bước sau:rpm -Uvh...

View: 9498
Hướng dẫn cài đặt Cpanel hosting

Hướng dẫn cài đặt cPanel/WHM Để cài đặt cPanel/WHM cho...

View: 19570
Hướng dẫn cài đặt directadmin trên VPS Linux Centos

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt DA để quản lý...

View: 272
Hướng dẫn cài đặt FFmpeg cho máy chủ Centos

FFmpeg là phần mềm dùng để chuyển đổi định dạng các tập...

View: 980
Hướng dẫn cài đặt GEO IP trên VPS Linux centos

1. Thực hiện yum các gói cần thiết:yum install geoipyum...

View: 99
Hướng dẫn cài đặt http-itk trên Centos 7

Để cài đặt và cấu hình http-itk trên Centos 7 (http 2.4),...

View: 1255
Hướng dẫn cài đặt ioncube trên VPS

Bước 1: bạn truy cập vào link sau tải bản ioncube phù hợp...

View: 90
Hướng dẫn cài đặt killall và pstree trên centos 7

Để cài đặt các tiện ích: fuser - identifies what...

View: 9553
Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên VPS - Centos

Kloxo là một chương trình  để quản trị máy chủ hosting...

View: 5182
Hướng dẫn cài đặt LAMP

Bài này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setup 1 LAMP cho...

View: 2685
Hướng dẫn cài đặt LNMP trên VPS

Bài viết này SuperHost sẽ hướng dẫn cho các bạn cách...

View: 4939
Hướng dẫn cài đặt memcached Server và memcache extention php

Trước tiên, các bạn hãy tiến hành cài đặt memcached...

View: 5718
Hướng dẫn cài đặt mod_pagespeed trên VPS Cpanel

Bước 1: Tải mod_pagespeed cd /usr/local/src/ mkdir...

View: 730
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.5

1. Cài đặt repo cho Centos 6.x: rpm -Uvh...

View: 128
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo cho Centos 6, bạn chạy 2 lệnh sau:...

View: 3301
Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên VPS Centos

1. Giới thiệu:- Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng cách...

View: 134
Hướng dẫn cài đặt PHP 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo EPEL và Remi cho Centos 6, bạn chạy...

View: 7016
Hướng dẫn cài đặt plesk 12 trên Windows

Bài này mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt plesk 12 trên...

View: 7690
Hướng dẫn cài đặt Plesk Panel trên Linux

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách install Plesk trên...

View: 742
View: 113
Hướng dẫn cài đặt pure-ftp trên centos 7

Để cài đặt pure-ftp trên centos 7, các bạn thực hiện như...

View: 4179
Hướng dẫn cài đặt VNC lên VPS Centos x86_64

Các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:yum install nano -y; yum...

View: 3945
Hướng dẫn cài đặt Xcache

Đặc điểm: Tối ưu tốc độ xử lý. Xcache hoạt động tốt...

View: 10656
Hướng dẫn cách SSH vào VPS Linux bằng PuTTY

Để quản lý được máy chủ chạy hệ điều hành Linux, bạn cần...

View: 1761
Hướng dẫn chmod cho tất cả các file trong thư mục con

1. Chmod toàn bộ các file nằm trong thư mục, thư mục...

View: 3965
Hướng dẫn chuyển từ prefork sang worker khi chạy yum httpd

1. Mở tập tin /etc/sysconfig/httpd2. Bỏ # tại dòng...

View: 9428
Hướng dẫn dùng WinSCP quản lý file trên VPS Linux

Để có thể upload và dowload file trên VPS Linux, bạn cần...

View: 100
Hướng dẫn giới hạn tiến trình hoặc CPU/RAM trong httpd

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mod/core.html#rlimitn...

View: 4478
Hướng dẫn hủy tài khoản trên VPS CPanel/WHM

Để hủy tài khoản trên VPS Cpanel/WHM, các bạn hãy truy...

View: 64
Hướng dẫn khách phục lỗi Cannot load modules/mod_ssl.so into server: libssl.so.1.0.0

Bài viết này được thực hiện trên môi trường Cpanel...

View: 4593
Hướng dẫn nâng quyền một tài khoản lên reseller trong Cpanel

Để thực hiện nâng cấp quyền một tài khoản thường lên tài...

View: 3375
Hướng dẫn quản lý các tài khoản đã tạo trên VPS Cpanel/WHM

Để quản lý các tài khoản đã tạo trên VPS, các bạn hãy...

View: 1316
Hướng dẫn quản lý tạo host trên VPS qua ssh

Sau khi nhận được thông tin bàn giao VPS từ SuperHost,...

View: 9269
Hướng dẫn reboot VPS qua giao diện Web

Bước 1: bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...

View: 4364
Hướng dẫn Remote Desktop vào VPS Windows

Để Remote Desktop vào VPS Windows bạn thực hiện các bước...

View: 5374
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý VPS (Dashboard VPS Control)

Dịch vụ Cloud VPS tại SuperHost được cung cấp đầy đủ các...

View: 7171
Hướng dẫn sử dụng chức năng Auto Anti DDoS

Khi quý khách sử dụng dịch vụ VPS Linux tại...

View: 768
Hướng dẫn sử dụng chương trình vim trên Linux

Thay thế cụm từ trong vim: %s/word1/word2/g

View: 114
Hướng dẫn sử dụng mod_userdir trên cpanel

Nếu bạn đang có nhu cầu chạy test website trước khi trỏ...

View: 1016
Hướng dẫn SSH vào VPS Linux bằng Key

Sau khi bạn đã tạo cặp key như hướng dẫn ở link bên dưới...

View: 956
Hướng dẫn tạo key SSH

Bước 1: tạo key ssh bằng cách chạy lệnh sau:ssh-keygenSau...

View: 5497
Hướng dẫn tạo tài khoản Hosting trên VPS Cpanel/WHM

Sau khi đăng nhập vào vùng Admin của VPS CPanel/WHM thành...

View: 2945
Hướng dẫn tắt dịch vụ Cpanel

Để tắt dịch vụ Cpanel thông qua Command Linve, các bạn có...

View: 5458
Hướng dẫn tắt service trong Cpanel qua SSH

Để tắt bớt các dịch vụ đang chạy trên Cpanel. Các bạn có...

View: 1054
Hướng dẫn tối ưu apache prefork và worker

StartServers 30% of MaxClients MinSpareServers 5% of...

View: 2397
Hướng dẫn thay đổi password tài khoản Cpanel và FTP qua SSH

cPanel password of a domain can be changed from command...

View: 1633
Hướng dẫn tăng Max import trong phpmyadmin Cpanel

vim /usr/local/cpanel/3rdparty/etc/php.ini thay đổi:...

View: 12717
Hướng dẫn xem các thông tin của VPS bằng lệnh SSH

1. Kiểm tra lượng CPU: Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo...

View: 4085
Hướng dẫn xem log Create/Remove tài khoản trên Cpanel

Các bạn có thể xem log tại đây:...

View: 2669
Hướng dẫn xem thông tin VPS

Để xem thông tin VPS, qúy khách truy...

View: 3036
Hướng dẫn yum php 5.2

Đối với hệ điều hành Centos, để yum được php 5.2.x, các...

View: 845
Hướng dẫn đổi Hostname VPS Centos

Sửa Hostname trong các tập tin sau:B1:...

View: 2263
Hướng dẫn đăng nhập ssh VPS Google Cloud

1. Mở console của VPS Google.2. Chạy lệnh đổi mật khẩu...

View: 2252
Hướng dẫn đăng nhập vùng admin của VPS Cpanel/WHM

Để đăng nhập vào vùng quản trị Admin của VPS Cpanel/WHM,...

View: 86
Khắc phục lỗi stapling_renew_response: responder error trong cpanel/apache

stapling_renew_response là một chức năng dùng để báo hiệu...

View: 3517
Máy chủ ảo - VPS là gì?

1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server -...

View: 1257
Một số cách đặt crontab khi cron không chạy

Khi bạn đặt cron theo cách thông thường bằng đường dẫn...

View: 4688
SuperHost hỗ trợ kỹ thuật như thế nào ?

Khi quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SuperHost,...

View: 3127
SuperHost sử dụng Raid 10 để lưu trữ.

Raid 10 - An toàn dữ liệu SuperHost sử dụng mô hình lưu...

View: 2456
Tắt cPhulk khi bị khóa đăng nhập

/usr/local/cpanel/bin/cphulk_pam_ctl --disable

View: 2191
Tốc độ đường truyền của VPS tại SuperHost ra sao ?

SuperHost đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu của Việt...

View: 4131
VPS của quý khách sẽ được cài đặt những gì ?

Khi sử dụng dịch vụ máy chủ ảo VPS tại SuperHost, quý...

View: 2611
Yum php55 on VPS

PHP 5.5 on CentOS/RHEL 7.1, 6.6 and 5.11 via Yum PHP...

View: 2495
Đường dẫn Log cpanel

Access logs and user actions...