Cài đặt nodejs trên máy chủ Cpanel Hosting

Để cài đặt NodeJS trên tài khoản Cpanel Hosting của bạn, trước tiên bạn cần kiểm tra các đáp ứng sau:

1. Tài khoản Hosting của bạn cần phải có Normal Shell. Bạn cần mua thêm với chi phí 15,000đ/tháng nếu tài khoản chưa có Shell.
2. Máy chủ phải chạy hệ điều hành Centos 6 trở lên.

Tiến hành đăng nhập Hosting và cài đặt NodeJS:

Bước 1: Đăng nhập Hosting

- Bạn cần tải chương trình Putty. Xem hướng dẫn đăng nhập bằng Putty.
- Sử dụng tài khoản Cpanel Hosting để đăng nhập. Xem tài khoản Hosting của bạn.

Bước 2: Tải và cài đặt NodeJS

- Chạy các lệnh sau:

cd ~
wget https://nodejs.org/dist/v4.4.1/node-v4.4.1-linux-x64.tar.xz

- Giải nén tập tin vừa tải:

tar xvf node-v4.4.1-linux-x64.tar.xz

- Đổi tên cho dễ quản lý:

mv node-v4.4.1-linux-x64 nodejs

- Tiến hành cài đặt:

mkdir ~/bin
cp nodejs/bin/node ~/bin
cd ~/bin
ln -s ../nodejs/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js npm

- Sau khi cài đặt NodeJS với các bước trên, bạn tiến hành kiểm tra lại như sau:

node --version
npm --version

Khi chạy 2 lệnh trên bạn sẽ nhận được kết quả trả về là thông tin Version. Nếu không nhận được thì bạn đã cài đặt bị lỗi.


Bước 3: Bắt đầu chạy ứng dụng NodeJS:

Cách 1: Chạy theo lệnh:

nohup node my_app.js &

Cách 2: Chạy theo lệnh:

nohup npm start --production &

Cách 2 thì bạn cần phải có thêm package.json để khởi chạy metadata của ứng dụng third-party. Bạn cần tham khảo thêm thông tin trên Internet để sử dụng cách 2.Bước 4: Tích hợp NodeJS vào Web server:

Phụ thuộc vào ứng dụng nodejs bạn chạy, nếu bạn cần phục vụ cho Web thì bạn có thể tham khảo cách sau. 

- Mở tập tin .htaccess tại: /home/username/public_html và thêm các dòng sau vào:

RewriteEngine On
RewriteRule ^$ http://127.0.0.1:XXXXX/ [P,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ http://127.0.0.1:XXXXX/$1 [P,L]

Hãy thay thế XXXXX bằng port mà NodeJS của bạn đang Lister ở bước 3. Port NodeJS nên chọn nằm giữa 49152 và 65535. Nếu bước này bạn không biết thực hiện hoặc có lỗi, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ thêm.

Đây là 1 ứng dụng NodeJS Hello Word, bạn có thể tham khảo chạy thử:

var http = require("http");
http.createServer(function (request, response) {
response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
response.end('Hello World\n');
}).listen(49111);
console.log('Server running at http://127.0.0.1:49111/');Chúc bạn thành công !

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 8453
Các trường hợp bị khóa IP khi sử dụng Cpanel Hosting

Các trường hợp sau sẽ dẫn đến IP khách hàng bị khóa và không truy cập được Hosting: Trong lúc...

View: 1546
Hướng dẫn kiểm tra SMTP với tài khoản Hosting

Bước 1: Tải http://cpanel25.superhost.vn/testsmtp.zipBước 2: Upload testsmtp.zip lên host và giải...

View: 9052
Hướng dẫn unblock IP trong trung tâm khách hàng SuperHost.

Bước 1: Bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...

View: 5246
Chuyển hướng từ http sang https

Bạn có thể thêm mã sau vào tập tin .htaccess bên dưới dòng RewriteEngine On , RewriteBase / để...

View: 599
Hướng dẫn redirect frame bằng html

Để redirect 1 tên miền qua 1 link cụ thể bằng html, bạn có thể sử dụng 2 cách sau, tạo file...