Dec 30th HAPPY NEW YEAR 2017

Dec 29th Thông báo nghỉ tết Dương Lịch 2017

THÔNG BÁO (V/v Nghỉ Tết Dương Lịch 01/01/2017) Thực hiện theo quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết năm 2017. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám Đốc Công ty thông báo đến toàn thể nhân viên và quý đối tác khách hàng về lịch nghỉ Tết ... Read More »

Dec 27th Thông báo thay đổi tên công ty

THÔNG BÁOV/v: Thay đổi tên công ty  Kính gửi:  Quý Cơ quan, Doanh nghiệp và các Đối tác cá nhân            - Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0311022119 thay đổi lần thứ 1 ngày 26/12/2016  của Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí ... Read More »