TỔNG ĐÀI: (08) 5-446-2129
Quý khách hãy nhấp chọn phòng ban tương ứng bên dưới để gửi yêu cầu hỗ trợ cho nhân viên SuperHost. Hoặc quý khách hãy sử dụng e-mail đã đăng ký dịch vụ với SuperHost để gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đến:

- Phòng kỹ thuật: techs@superhost.vn
- Phòng kinh doanh: sales@superhost.vn
- Phòng kế toán: bills@superhost.vn


 Phòng kinh doanh

Sale Department - Than phiền / Tư vấn đăng ký dịch vụ

 Phòng nhân sự

Hr Deparment - Tuyển dụng nhân sự