các bài viết hữu ích

View: 5662
Auto Restart Apache khi high-load

Tạo file script sau: #!/bin/bash loadavg=`uptime | awk...

View: 4937
Cài đặt VNC trên VPS

VNC là chương trình giúp điều khiển VPS từ xa qua giao...

View: 3874
Các hệ điều hành VPS SuperHost hỗ trợ

Với công nghệ ảo hóa cao cấp OpenVZ và KVM, các máy chủ...

View: 15633
các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ...

View: 5683
Cấu hình RAM cho OpenVZ

Cấp phát RAM trong nền tảng ảo hóa OpenVZ phụ thuộc vào 3...

View: 3297
Clear apc cache

if(function_exists('apc_clear_cache')&&...

View: 3871
filter theo cột và xóa

ll|awk '$5 == "0" {print $9}' | xargs rm

View: 4922
Hỗ trợ miễn phí 10GB dung lượng lưu trữ và cấu hình Backup tự động cho VPS.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu,...

View: 507
Hướng dẫn apply cấu hình Apache mà không cần restart

Khi bạn chỉnh sửa cấu hình config của apache/httpd, để...

View: 1814
Hướng dẫn bật gzip trên VPS centos

<IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType...

View: 461
Hướng dẫn build phalcol trên máy chủ Cpanel

Để cài đặt Phalcon Framework trên máy chủ Cpanel, các bạn...

View: 6085
Hướng dẫn cài APC Cache trên VPS Cpanel

ể cài đặt APC Cache trên VPS Cpanel, các bạn có thể tham...

View: 4055
Hướng dẫn cài dsniff

Bao gồm các bước sau:rpm -Uvh...

View: 12357
Hướng dẫn cài đặt Cpanel hosting

Hướng dẫn cài đặt cPanel/WHM Để cài đặt cPanel/WHM cho...

View: 22823
Hướng dẫn cài đặt directadmin trên VPS Linux Centos

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt DA để quản lý...

View: 887
Hướng dẫn cài đặt FFmpeg cho máy chủ Centos

FFmpeg là phần mềm dùng để chuyển đổi định dạng các tập...

View: 1920
Hướng dẫn cài đặt GEO IP trên VPS Linux centos

1. Thực hiện yum các gói cần thiết:yum install geoipyum...

View: 576
Hướng dẫn cài đặt http-itk trên Centos 7

Để cài đặt và cấu hình http-itk trên Centos 7 (http 2.4),...

View: 2077
Hướng dẫn cài đặt ioncube trên VPS

Bước 1: bạn truy cập vào link sau tải bản ioncube phù hợp...

View: 503
Hướng dẫn cài đặt killall và pstree trên centos 7

Để cài đặt các tiện ích: fuser - identifies what...

View: 10692
Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên VPS - Centos

Kloxo là một chương trình  để quản trị máy chủ hosting...

View: 6783
Hướng dẫn cài đặt LAMP

Bài này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setup 1 LAMP cho...

View: 3315
Hướng dẫn cài đặt LNMP trên VPS

Bài viết này SuperHost sẽ hướng dẫn cho các bạn cách...

View: 6606
Hướng dẫn cài đặt memcached Server và memcache extention php

Để cài đặt memcache lên server Centos, bạn cần thực hiện...

View: 7228
Hướng dẫn cài đặt mod_pagespeed trên VPS Cpanel

Bước 1: Tải mod_pagespeed cd /usr/local/src/ mkdir...

View: 667
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo cho Centos 6, bạn chạy 2 lệnh sau:...

View: 4164
Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên VPS Centos

1. Giới thiệu:- Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng cách...

View: 741
Hướng dẫn cài đặt PHP 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo EPEL và Remi cho Centos 6, bạn chạy...

View: 8891
Hướng dẫn cài đặt plesk 12 trên Windows

Bài này mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt plesk 12 trên...

View: 9483
Hướng dẫn cài đặt Plesk Panel trên Linux

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách install Plesk trên...

View: 1448
View: 738
Hướng dẫn cài đặt pure-ftp trên centos 7

Để cài đặt pure-ftp trên centos 7, các bạn thực hiện như...

View: 5474
Hướng dẫn cài đặt VNC lên VPS Centos x86_64

Các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:yum install nano -y; yum...

View: 4704
Hướng dẫn cài đặt Xcache

Đặc điểm: Tối ưu tốc độ xử lý. Xcache hoạt động tốt...

View: 12637
Hướng dẫn cách SSH vào VPS Linux bằng PuTTY

Để quản lý được máy chủ chạy hệ điều hành Linux, bạn cần...

View: 2546
Hướng dẫn chmod cho tất cả các file trong thư mục con

1. Chmod toàn bộ các file nằm trong thư mục, thư mục...

View: 5188
Hướng dẫn chuyển từ prefork sang worker khi chạy yum httpd

1. Mở tập tin /etc/sysconfig/httpd2. Bỏ # tại dòng...

View: 11262
Hướng dẫn dùng WinSCP quản lý file trên VPS Linux

Để có thể upload và dowload file trên VPS Linux, bạn cần...

View: 179
Hướng dẫn export 1 column trong 1 table trong Database MySQL

Để export 1 column trong 1 table của Database MySQL, bạn...

View: 231
Hướng dẫn fix lỗi không thể start apache - No space left on device: could not create accept mutex

Lỗi này gây ra bởi Apache bị tấn công hoặc bị quá tải do...

View: 532
Hướng dẫn giới hạn tiến trình hoặc CPU/RAM trong httpd

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mod/core.html#rlimitn...

View: 5820
Hướng dẫn hủy tài khoản trên VPS CPanel/WHM

Để hủy tài khoản trên VPS Cpanel/WHM, các bạn hãy truy...

View: 451
Hướng dẫn khách phục lỗi Cannot load modules/mod_ssl.so into server: libssl.so.1.0.0

Bài viết này được thực hiện trên môi trường Cpanel...

View: 5931
Hướng dẫn nâng quyền một tài khoản lên reseller trong Cpanel

Để thực hiện nâng cấp quyền một tài khoản thường lên tài...

View: 4056
Hướng dẫn quản lý các tài khoản đã tạo trên VPS Cpanel/WHM

Để quản lý các tài khoản đã tạo trên VPS, các bạn hãy...

View: 2190
Hướng dẫn quản lý tạo host trên VPS qua ssh

Sau khi nhận được thông tin bàn giao VPS từ SuperHost,...

View: 11137
Hướng dẫn reboot VPS qua giao diện Web

Bước 1: bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...

View: 5701
Hướng dẫn Remote Desktop vào VPS Windows

Để Remote Desktop vào VPS Windows bạn thực hiện các bước...

View: 6789
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý VPS (Dashboard VPS Control)

Dịch vụ Cloud VPS tại SuperHost được cung cấp đầy đủ các...

View: 8016
Hướng dẫn sử dụng chức năng Auto Anti DDoS

Khi quý khách sử dụng dịch vụ VPS Linux tại...

View: 1461
Hướng dẫn sử dụng chương trình vim trên Linux

Thay thế cụm từ trong vim: %s/word1/word2/g

View: 557
Hướng dẫn sử dụng mod_userdir trên cpanel

Nếu bạn đang có nhu cầu chạy test website trước khi trỏ...

View: 1842
Hướng dẫn SSH vào VPS Linux bằng Key

Sau khi bạn đã tạo cặp key như hướng dẫn ở link bên dưới...

View: 1572
Hướng dẫn tạo key SSH

Bước 1: tạo key ssh bằng cách chạy lệnh sau:ssh-keygenSau...

View: 6965
Hướng dẫn tạo tài khoản Hosting trên VPS Cpanel/WHM

Sau khi đăng nhập vào vùng Admin của VPS CPanel/WHM thành...

View: 3550
Hướng dẫn tắt dịch vụ Cpanel

Để tắt dịch vụ Cpanel thông qua Command Linve, các bạn có...

View: 6902
Hướng dẫn tắt service trong Cpanel qua SSH

Để tắt bớt các dịch vụ đang chạy trên Cpanel. Các bạn có...

View: 1809
Hướng dẫn tối ưu apache prefork và worker

StartServers 30% of MaxClients MinSpareServers 5% of...

View: 29
Hướng dẫn tối ưu cấu hình php-fpm trên Cpanel

https://www.inmotionhosting.com/support/website/php-confi...

View: 2594
Hướng dẫn thay đổi password tài khoản Cpanel và FTP qua SSH

cPanel password of a domain can be changed from command...

View: 2319
Hướng dẫn tăng Max import trong phpmyadmin Cpanel

vim /usr/local/cpanel/3rdparty/etc/php.ini thay đổi:...

View: 14880
Hướng dẫn xem các thông tin của VPS bằng lệnh SSH

1. Kiểm tra lượng CPU: Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo...

View: 5369
Hướng dẫn xem log Create/Remove tài khoản trên Cpanel

Các bạn có thể xem log tại đây:...

View: 3458
Hướng dẫn xem thông tin VPS

Để xem thông tin VPS, qúy khách truy...

View: 3694
Hướng dẫn yum php 5.2

Đối với hệ điều hành Centos, để yum được php 5.2.x, các...

View: 1526
Hướng dẫn đổi Hostname VPS Centos

Sửa Hostname trong các tập tin sau:B1:...

View: 4741
Hướng dẫn đăng nhập ssh VPS Google Cloud

1. Mở console của VPS Google.2. Chạy lệnh đổi mật khẩu...

View: 3186
Hướng dẫn đăng nhập vùng admin của VPS Cpanel/WHM

Để đăng nhập vào vùng quản trị Admin của VPS Cpanel/WHM,...

View: 476
Khắc phục lỗi stapling_renew_response: responder error trong cpanel/apache

stapling_renew_response là một chức năng dùng để báo hiệu...

View: 247
Lệnh xem địa chỉ IP máy chủ Linux

Để xem địa chỉ IP của máy chủ Linux, bạn có thể sử dụng...

View: 4631
Máy chủ ảo - VPS là gì?

1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server -...

View: 2364
Một số cách đặt crontab khi cron không chạy

Khi bạn đặt cron theo cách thông thường bằng đường dẫn...

View: 298
Nơi lưu trữ Dkim key trong Cpanel

/var/cpanel/domain_keys/public//var/cpanel/domain_keys/pr...

View: 6042
SuperHost hỗ trợ kỹ thuật như thế nào ?

Khi quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SuperHost,...

View: 3775
SuperHost sử dụng Raid 10 để lưu trữ.

Raid 10 - An toàn dữ liệu SuperHost sử dụng mô hình lưu...

View: 3051
Tắt cPhulk khi bị khóa đăng nhập

/usr/local/cpanel/bin/cphulk_pam_ctl --disable

View: 2916
Tốc độ đường truyền của VPS tại SuperHost ra sao ?

SuperHost đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu của Việt...

View: 5479
VPS của quý khách sẽ được cài đặt những gì ?

Khi sử dụng dịch vụ máy chủ ảo VPS tại SuperHost, quý...

View: 4248
Yum php55 on VPS

PHP 5.5 on CentOS/RHEL 7.1, 6.6 and 5.11 via Yum PHP...

View: 3162
Đường dẫn Log cpanel

Access logs and user actions...