các bài viết hữu ích

View: 5494
Auto Restart Apache khi high-load

Khi bạn chạy WebServer, nếu site có lượng truy cập cao...

View: 4772
Cài đặt VNC trên VPS

VNC là chương trình giúp điều khiển VPS từ xa qua giao...

View: 3743
Các hệ điều hành VPS SuperHost hỗ trợ

Với công nghệ ảo hóa cao cấp OpenVZ và KVM, các máy chủ...

View: 15383
các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ...

View: 5438
Cấu hình RAM cho OpenVZ

Cấp phát RAM trong nền tảng ảo hóa OpenVZ phụ thuộc vào 3...

View: 3178
Clear apc cache

if(function_exists('apc_clear_cache')&&...

View: 3655
filter theo cột và xóa

ll|awk '$5 == "0" {print $9}' | xargs rm

View: 4785
Hỗ trợ miễn phí 10GB dung lượng lưu trữ và cấu hình Backup tự động cho VPS.

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu,...

View: 412
Hướng dẫn apply cấu hình Apache mà không cần restart

Khi bạn chỉnh sửa cấu hình config của apache/httpd, để...

View: 1635
Hướng dẫn bật gzip trên VPS centos

<IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType...

View: 386
Hướng dẫn build phalcol trên máy chủ Cpanel

Để cài đặt Phalcon Framework trên máy chủ Cpanel, các bạn...

View: 5868
Hướng dẫn cài APC Cache trên VPS Cpanel

ể cài đặt APC Cache trên VPS Cpanel, các bạn có thể tham...

View: 3195
Hướng dẫn cài dsniff

Bao gồm các bước sau:rpm -Uvh...

View: 12018
Hướng dẫn cài đặt Cpanel hosting

Hướng dẫn cài đặt cPanel/WHM Để cài đặt cPanel/WHM cho...

View: 22264
Hướng dẫn cài đặt directadmin trên VPS Linux Centos

Bài này hướng dẫn các bạn cách cài đặt DA để quản lý...

View: 780
Hướng dẫn cài đặt FFmpeg cho máy chủ Centos

FFmpeg là phần mềm dùng để chuyển đổi định dạng các tập...

View: 1739
Hướng dẫn cài đặt GEO IP trên VPS Linux centos

1. Thực hiện yum các gói cần thiết:yum install geoipyum...

View: 485
Hướng dẫn cài đặt http-itk trên Centos 7

Để cài đặt và cấu hình http-itk trên Centos 7 (http 2.4),...

View: 1907
Hướng dẫn cài đặt ioncube trên VPS

Bước 1: bạn truy cập vào link sau tải bản ioncube phù hợp...

View: 411
Hướng dẫn cài đặt killall và pstree trên centos 7

Để cài đặt các tiện ích: fuser - identifies what...

View: 10471
Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên VPS - Centos

Kloxo là một chương trình  để quản trị máy chủ hosting...

View: 6491
Hướng dẫn cài đặt LAMP

Bài này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setup 1 LAMP cho...

View: 3180
Hướng dẫn cài đặt LNMP trên VPS

Bài viết này SuperHost sẽ hướng dẫn cho các bạn cách...

View: 6318
Hướng dẫn cài đặt memcached Server và memcache extention php

Để cài đặt memcache lên server Centos, bạn cần thực hiện...

View: 6924
Hướng dẫn cài đặt mod_pagespeed trên VPS Cpanel

Bước 1: Tải mod_pagespeed cd /usr/local/src/ mkdir...

View: 534
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo cho Centos 6, bạn chạy 2 lệnh sau:...

View: 4000
Hướng dẫn cài đặt OpenVPN trên VPS Centos

1. Giới thiệu:- Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng cách...

View: 609
Hướng dẫn cài đặt PHP 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo EPEL và Remi cho Centos 6, bạn chạy...

View: 8588
Hướng dẫn cài đặt plesk 12 trên Windows

Bài này mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt plesk 12 trên...

View: 9165
Hướng dẫn cài đặt Plesk Panel trên Linux

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách install Plesk trên...

View: 1301
View: 632
Hướng dẫn cài đặt pure-ftp trên centos 7

Để cài đặt pure-ftp trên centos 7, các bạn thực hiện như...

View: 5213
Hướng dẫn cài đặt VNC lên VPS Centos x86_64

Các bạn chỉ cần chạy lệnh sau:yum install nano -y; yum...

View: 4564
Hướng dẫn cài đặt Xcache

Đặc điểm: Tối ưu tốc độ xử lý. Xcache hoạt động tốt...

View: 12320
Hướng dẫn cách SSH vào VPS Linux bằng PuTTY

Để quản lý được máy chủ chạy hệ điều hành Linux, bạn cần...

View: 2373
Hướng dẫn chmod cho tất cả các file trong thư mục con

1. Chmod toàn bộ các file nằm trong thư mục, thư mục...

View: 4960
Hướng dẫn chuyển từ prefork sang worker khi chạy yum httpd

1. Mở tập tin /etc/sysconfig/httpd2. Bỏ # tại dòng...

View: 10997
Hướng dẫn dùng WinSCP quản lý file trên VPS Linux

Để có thể upload và dowload file trên VPS Linux, bạn cần...

View: 95
Hướng dẫn export 1 column trong 1 table trong Database MySQL

Để export 1 column trong 1 table của Database MySQL, bạn...

View: 146
Hướng dẫn fix lỗi không thể start apache - No space left on device: could not create accept mutex

Lỗi này gây ra bởi Apache bị tấn công hoặc bị quá tải do...

View: 428
Hướng dẫn giới hạn tiến trình hoặc CPU/RAM trong httpd

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mod/core.html#rlimitn...

View: 5586
Hướng dẫn hủy tài khoản trên VPS CPanel/WHM

Để hủy tài khoản trên VPS Cpanel/WHM, các bạn hãy truy...

View: 365
Hướng dẫn khách phục lỗi Cannot load modules/mod_ssl.so into server: libssl.so.1.0.0

Bài viết này được thực hiện trên môi trường Cpanel...

View: 5679
Hướng dẫn nâng quyền một tài khoản lên reseller trong Cpanel

Để thực hiện nâng cấp quyền một tài khoản thường lên tài...

View: 3908
Hướng dẫn quản lý các tài khoản đã tạo trên VPS Cpanel/WHM

Để quản lý các tài khoản đã tạo trên VPS, các bạn hãy...

View: 2005
Hướng dẫn quản lý tạo host trên VPS qua ssh

Sau khi nhận được thông tin bàn giao VPS từ SuperHost,...

View: 10807
Hướng dẫn reboot VPS qua giao diện Web

Bước 1: bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...

View: 5439
Hướng dẫn Remote Desktop vào VPS Windows

Để Remote Desktop vào VPS Windows bạn thực hiện các bước...

View: 6543
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý VPS (Dashboard VPS Control)

Dịch vụ Cloud VPS tại SuperHost được cung cấp đầy đủ các...

View: 7860
Hướng dẫn sử dụng chức năng Auto Anti DDoS

Khi quý khách sử dụng dịch vụ VPS Linux tại...

View: 1313
Hướng dẫn sử dụng chương trình vim trên Linux

Thay thế cụm từ trong vim: %s/word1/word2/g

View: 450
Hướng dẫn sử dụng mod_userdir trên cpanel

Nếu bạn đang có nhu cầu chạy test website trước khi trỏ...

View: 1653
Hướng dẫn SSH vào VPS Linux bằng Key

Sau khi bạn đã tạo cặp key như hướng dẫn ở link bên dưới...

View: 1434
Hướng dẫn tạo key SSH

Bước 1: tạo key ssh bằng cách chạy lệnh sau:ssh-keygenSau...

View: 6699
Hướng dẫn tạo tài khoản Hosting trên VPS Cpanel/WHM

Sau khi đăng nhập vào vùng Admin của VPS CPanel/WHM thành...

View: 3411
Hướng dẫn tắt dịch vụ Cpanel

Để tắt dịch vụ Cpanel thông qua Command Linve, các bạn có...

View: 6637
Hướng dẫn tắt service trong Cpanel qua SSH

Để tắt bớt các dịch vụ đang chạy trên Cpanel. Các bạn có...

View: 1646
Hướng dẫn tối ưu apache prefork và worker

StartServers 30% of MaxClients MinSpareServers 5% of...

View: 2558
Hướng dẫn thay đổi password tài khoản Cpanel và FTP qua SSH

cPanel password of a domain can be changed from command...

View: 2168
Hướng dẫn tăng Max import trong phpmyadmin Cpanel

vim /usr/local/cpanel/3rdparty/etc/php.ini thay đổi:...

View: 14607
Hướng dẫn xem các thông tin của VPS bằng lệnh SSH

1. Kiểm tra lượng CPU: Sử dụng lệnh: cat /proc/cpuinfo...

View: 5117
Hướng dẫn xem log Create/Remove tài khoản trên Cpanel

Các bạn có thể xem log tại đây:...

View: 3315
Hướng dẫn xem thông tin VPS

Để xem thông tin VPS, qúy khách truy...

View: 3546
Hướng dẫn yum php 5.2

Đối với hệ điều hành Centos, để yum được php 5.2.x, các...

View: 1359
Hướng dẫn đổi Hostname VPS Centos

Sửa Hostname trong các tập tin sau:B1:...

View: 4226
Hướng dẫn đăng nhập ssh VPS Google Cloud

1. Mở console của VPS Google.2. Chạy lệnh đổi mật khẩu...

View: 2994
Hướng dẫn đăng nhập vùng admin của VPS Cpanel/WHM

Để đăng nhập vào vùng quản trị Admin của VPS Cpanel/WHM,...

View: 395
Khắc phục lỗi stapling_renew_response: responder error trong cpanel/apache

stapling_renew_response là một chức năng dùng để báo hiệu...

View: 155
Lệnh xem địa chỉ IP máy chủ Linux

Để xem địa chỉ IP của máy chủ Linux, bạn có thể sử dụng...

View: 4417
Máy chủ ảo - VPS là gì?

1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server -...

View: 2125
Một số cách đặt crontab khi cron không chạy

Khi bạn đặt cron theo cách thông thường bằng đường dẫn...

View: 197
Nơi lưu trữ Dkim key trong Cpanel

/var/cpanel/domain_keys/public//var/cpanel/domain_keys/pr...

View: 5780
SuperHost hỗ trợ kỹ thuật như thế nào ?

Khi quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SuperHost,...

View: 3626
SuperHost sử dụng Raid 10 để lưu trữ.

Raid 10 - An toàn dữ liệu SuperHost sử dụng mô hình lưu...

View: 2913
Tắt cPhulk khi bị khóa đăng nhập

/usr/local/cpanel/bin/cphulk_pam_ctl --disable

View: 2766
Tốc độ đường truyền của VPS tại SuperHost ra sao ?

SuperHost đặt máy chủ tại các trung tâm dữ liệu của Việt...

View: 5230
VPS của quý khách sẽ được cài đặt những gì ?

Khi sử dụng dịch vụ máy chủ ảo VPS tại SuperHost, quý...

View: 3422
Yum php55 on VPS

PHP 5.5 on CentOS/RHEL 7.1, 6.6 and 5.11 via Yum PHP...

View: 3016
Đường dẫn Log cpanel

Access logs and user actions...