các bài viết hữu ích

 Hình thức hỗ trợ khách hàng của SuperHost

Các hình thức hỗ trợ khách hàng của SuperHost, khách hàng có thể truy cập vào địa chỉ sau để xem...

 Hướng dẫn cách giới thiệu khách cho SuperHost

Chúng tôi có 1 số cách để gợi ý quý khách giới thiệu dịch vụ SuperHost như sau:Cách 1: Chèn liên...

 Hướng dẫn gửi yêu cầu trợ giúp

Để gửi yêu cầu trợ giúp, quý khách có thể thực hiện gửi trực tiếp từ Email đã đăng ký dịch vụ với...

 Hướng dẫn gia hạn dịch vụ tại Superhost

SUPERHOST cung cấp cho khách hàng công cụ chủ động trong việc gia hạn dịch vụ. Nếu quý khách muốn...

 Hướng dẫn kích hoạt chương trình Cộng tác viên

Bước 1: Truy cập vào tài khoản cộng tác viên bằng địa chỉ sau:...

 Hướng dẫn quản lý các dịch vụ đã đăng ký tại SuperHost

Bước 1: Quý khách truy cập vào trung tâm khách và tìm đến trình đơn Quản lý dịch vụ => Dịch vụ...

 Hướng dẫn quản lý hóa đơn

Bước 1: bạn đăng nhập vào trung tâm khách hàng theo đường dẫn sau:...

 Hướng dẫn reset mật khẩu trung tâm khách hàng

Bước 1: bạn truy cập vào link sau:https://central.superhost.vn/clientarea.phpBước 2: bạn click...

 Hướng dẫn sử dụng trang quản lý Cộng tác viên

Bước 1: Sau khi đăng nhập, quý khách truy cập vào https://central.superhost.vn/affiliates.phpBước...

 Hướng dẫn tạo và quản lý tài khoản trung tâm khách hàng

1. Đăng ký tài khoản: - Khách hàng truy cập vào trung tâm khách hàng theo đường dẫn sau:...

 Hướng dẫn đăng ký tài khoản cộng tác viên tại SuperHost

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://superhost.vn/congtacvien.php và nhấp vào Đăng ký cộng tác...