các bài viết hữu ích

Hình thức hỗ trợ khách hàng của SuperHost

Các hình thức hỗ trợ khách hàng của SuperHost, khách hàng...

Hướng dẫn cách giới thiệu khách cho SuperHost

Chúng tôi có 1 số cách để gợi ý quý khách giới thiệu dịch...

Hướng dẫn gửi yêu cầu trợ giúp

Để gửi yêu cầu trợ giúp, quý khách có thể thực hiện gửi...

Hướng dẫn gia hạn dịch vụ tại Superhost

SUPERHOST cung cấp cho khách hàng công cụ chủ động trong...

Hướng dẫn kích hoạt chương trình Cộng tác viên

Bước 1: Truy cập vào tài khoản cộng tác viên bằng địa chỉ...

Hướng dẫn quản lý các dịch vụ đã đăng ký tại SuperHost

Bước 1: Quý khách truy cập vào trung tâm khách và tìm đến...

Hướng dẫn quản lý hóa đơn

Bước 1: bạn đăng nhập vào trung tâm khách hàng theo đường...

Hướng dẫn reset mật khẩu trung tâm khách hàng

Bước 1: bạn truy cập vào link...

Hướng dẫn sử dụng trang quản lý Cộng tác viên

Bước 1: Sau khi đăng nhập, quý khách truy cập vào...

Hướng dẫn tạo và quản lý tài khoản phụ trong trung tâm khách hàng

Bước 1: bạn đăng nhập vào trung tâm khách hàng theo đường...