các bài viết hữu ích

 A. Cài đặt Thunderbird

A. CÀI ĐẶT THUNDERBIRDThunderbird là phần mềm đọc tin và quản lí thư điện tử miễn phí của...

 B. Cấu hình cho Thunderbird

B. CẤU HÌNH THUNDERBIRD Sau khi cài đặt xong ta mở thunderbird ta thấy giao diện sau   Để...

 Forwarders

Forwarders cho phép bạn gởi một bản sao của tất cả mail từ một địa chỉ email đến một địa chỉ...

 Hướng dẫn cài đặt tài khoản Outlook mail Client

Trong bài viết này, kỹ thuật sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện cấu hình Outlook mail client. Trước...

 Hướng dẫn cách trỏ MX record trong hệ thống SuperHost

Để có thể nhận được E-mail gửi đến tên miền của bạn khi sử dụng Hosting của SuperHost. Bạn cần...

 Hướng dẫn cách truy cập Webmail hosting tại SuperHost

Để đăng nhập vào Webmail, bạn có 2 cách như sau: Cách 1. Đăng nhập vào trung tâm khách hàng và...

 Hướng dẫn cấu hình boxtrapper phần 1

Cấu hình boxtrapper phần 1: BoxTrapper có chức năng như một bộ lọc thư rác cho các địa chỉ...

 Hướng dẫn cấu hình boxtrapper phần 2

Cấu hình boxtrapper phần 2: + Trong Edit White/Black/Ignore Lists :cho phép bạn từ chối,bỏ qua...

 Hướng dẫn cấu hình DKIM trên Cpanel

Đang cập nhật...

 Hướng dẫn kiểm tra tình trạng gửi nhận Email trong Track Delivery

Track Delivery ( Theo Dõi Chuyển Giao ) là công cụ giúp chúng ta có thể quan sát và kiểm tra chi...

 Hướng dẫn quản lý các E-mail SuperHost đã gửi cho khách hàng

Khi khách hàng mở Ticket, order gói dịch vụ mới, hoặc các hóa đơn chưa thanh toán...đều sẽ được...

 Hướng dẫn sử dụng bộ lọc E-mail

Đang xây dựng

 Hướng dẫn tạo danh sách Email

Danh sách gửi thư ( Mailing Lists ) là một công cụ giúp bạn sử dụng một email để phân phối đến...

 Hướng dẫn tạo tài khoản E-mail hosting

Email account dùng để quản lí hệ thống mail của domain ,bao gồm chức năng khởi tạo (new email...

 Hướng dẫn thêm tên miền mới vào tài khoản Email Hosting

Tên miền Bí Danh ( tên miền phụ ) giúp mọi người có thể truy cập trang web của bạn thông qua một...

 Spam Assassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có...