các bài viết hữu ích

View: 4439
A. Cài đặt Thunderbird

A. CÀI ĐẶT THUNDERBIRDThunderbird là phần mềm đọc tin và...

View: 5111
B. Cấu hình cho Thunderbird

B. CẤU HÌNH THUNDERBIRD Để cấu hình ta thực hiện các...

View: 4294
Forwarders

Forwarders cho phép bạn gởi một bản sao của tất cả mail...

View: 1493
Hướng dẫn bật chứng thực SPF và DKIM trên Cpanel

Với một số nhà cung cấp email lớn như gmail,...

View: 3308
Hướng dẫn cài đặt tài khoản Outlook mail Client

Trong bài viết này, kỹ thuật sẽ hướng dẫn quý khách thực...

View: 6310
Hướng dẫn cách trỏ MX record trong hệ thống SuperHost

Để có thể nhận được E-mail gửi đến tên miền của bạn khi...

View: 3732
Hướng dẫn cách truy cập Webmail hosting tại SuperHost

Để đăng nhập vào Webmail, bạn có 2 cách như sau: Cách 1....

View: 789
Hướng dẫn cấu hình Email trên điện thoại iphone

Thông thường các bạn hay kiểm tra email bằng trình duyệt...

View: 1118
Hướng dẫn cấu hình Email trên điện thoại Samsung

Trên điện thoại Android nói chung và SAMSUNG nói riêng,...

View: 1104
Hướng dẫn kiểm tra tình trạng gửi nhận Email trong Track Delivery

Track Delivery ( Theo Dõi Chuyển Giao ) là công cụ giúp...

View: 5851
Hướng dẫn quản lý các E-mail SuperHost đã gửi cho khách hàng

Khi khách hàng mở Ticket, order gói dịch vụ mới, hoặc các...

View: 1182
Hướng dẫn tạo danh sách Email

Danh sách gửi thư ( Mailing Lists ) là một công cụ giúp...

View: 4287
Hướng dẫn tạo tài khoản E-mail hosting

Email account dùng để quản lí hệ thống mail của domain...

View: 1290
Hướng dẫn thêm tên miền mới vào tài khoản Email Hosting

Tên miền Bí Danh ( tên miền phụ ) giúp mọi người có thể...

View: 1176
Hướng dẫn truy cập webmail với Roudcube

Để truy cập dịch vụ webmail tại SuperHost, bạn có thể...

View: 1103
Hướng dẫn xem thông tin mail Server Cpanel

Các máy chủ Hosting thông thường sẽ hỗ trợ cả dịch vụ...

View: 6351
Spam Assassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống...