các bài viết hữu ích

 A. Cài đặt Thunderbird

A. CÀI ĐẶT THUNDERBIRDThunderbird là phần mềm đọc tin và quản lí thư điện tử miễn phí của...

 B. Cấu hình cho Thunderbird

B. CẤU HÌNH THUNDERBIRD Để cấu hình ta thực hiện các bước sau: Bước 1 : tạo tài khoản bằng...

 Forwarders

Forwarders cho phép bạn gởi một bản sao của tất cả mail từ một địa chỉ email đến một địa chỉ...

 Hướng dẫn bật chứng thực SPF và DKIM trên Cpanel

Với một số nhà cung cấp email lớn như gmail, hotmail...việc gửi email tới các địa chỉ email của...

 Hướng dẫn cài đặt tài khoản Outlook mail Client

Trong bài viết này, kỹ thuật sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện cấu hình Outlook mail client. Trước...

 Hướng dẫn cách trỏ MX record trong hệ thống SuperHost

Để có thể nhận được E-mail gửi đến tên miền của bạn khi sử dụng Hosting của SuperHost. Bạn cần...

 Hướng dẫn cách truy cập Webmail hosting tại SuperHost

Để đăng nhập vào Webmail, bạn có 2 cách như sau: Cách 1. Đăng nhập vào trung tâm khách hàng và...

 Hướng dẫn cấu hình boxtrapper phần 1

Cấu hình boxtrapper phần 1: BoxTrapper có chức năng như một bộ lọc thư rác cho các địa chỉ...

 Hướng dẫn cấu hình boxtrapper phần 2

Cấu hình boxtrapper phần 2: + Trong Edit White/Black/Ignore Lists :cho phép bạn từ chối,bỏ qua...

 Hướng dẫn kiểm tra tình trạng gửi nhận Email trong Track Delivery

Track Delivery ( Theo Dõi Chuyển Giao ) là công cụ giúp chúng ta có thể quan sát và kiểm tra chi...

 Hướng dẫn quản lý các E-mail SuperHost đã gửi cho khách hàng

Khi khách hàng mở Ticket, order gói dịch vụ mới, hoặc các hóa đơn chưa thanh toán...đều sẽ được...

 Hướng dẫn sử dụng bộ lọc E-mail

Đang xây dựng

 Hướng dẫn tạo danh sách Email

Danh sách gửi thư ( Mailing Lists ) là một công cụ giúp bạn sử dụng một email để phân phối đến...

 Hướng dẫn tạo tài khoản E-mail hosting

Email account dùng để quản lí hệ thống mail của domain ,bao gồm chức năng khởi tạo (new email...

 Hướng dẫn thêm tên miền mới vào tài khoản Email Hosting

Tên miền Bí Danh ( tên miền phụ ) giúp mọi người có thể truy cập trang web của bạn thông qua một...

 Hướng dẫn truy cập webmail với Roudcube

Để truy cập dịch vụ webmail tại SuperHost, bạn có thể thực hiện truy cập qua các đường dẫn như...

 Hướng dẫn xem thông tin mail Server Cpanel

Các máy chủ Hosting thông thường sẽ hỗ trợ cả dịch vụ Email đi kèm, vì vậy bạn có thể xem thông...

 Spam Assassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có...