các bài viết hữu ích

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Xenforo

Để lấy lại mật khẩu Admincp trong xenforo, bạn làm...

Hướng dẫn reset mật khẩu admin John CMS

Bạn truy cập vào phpMyAdmin, tìm đến mục Users và nhấn...

Hướng dẫn reset mật khẩu admin mã nguồn wordpress

Bước 1: bạn truy cập vào phpmyadmin, tìm tới tên database...

Hướng dẫn reset mật khẩu vbb

Truy cập vào phpmyadmin sau đó chạy query: UPDATE user...

Hướng dẫn reset pass root phpMyAdmin

Để reset pass root phpMyAdmin bạn SSH vào VPS và thực...