các bài viết hữu ích

 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Xenforo

Để lấy lại mật khẩu Admincp trong xenforo, bạn làm theo hướng dẫn sau:Login vào...

 Hướng dẫn reset mật khẩu admin John CMS

Bạn truy cập vào phpMyAdmin, tìm đến mục Users và nhấn editSau đó bạn thay dòng sau vào mục...

 Hướng dẫn reset mật khẩu admin mã nguồn wordpress

Bước 1: bạn truy cập vào phpmyadmin, tìm tới tên database của site mà bạn muốn reset pass.Bước 2:...

 Hướng dẫn reset mật khẩu vbb

Truy cập vào phpmyadmin sau đó chạy query: UPDATE user set password =...

 Hướng dẫn reset pass root phpMyAdmin

Để reset pass root phpMyAdmin bạn SSH vào VPS và thực hiện các bước sau:Bước 1: Stop dịch vụ...