các bài viết hữu ích

View: 5870
Giới thiệu chương trình quản trị Hosting mControl

mControl là chương trình chia host đơn giản, hoạt động...

View: 2484
Hướng dẫn cách Hủy 1 tài khoản trên mControl

Bước 1: bạn đăng nhập vùng Admin trên mControl theo bài...

View: 2879
Hướng dẫn cách đăng nhập phpMyAdmin trên mControl

Bước 1: bạn truy cập vào tài khoản client theo bài viết...

View: 2458
Hướng dẫn khóa/ mở khóa 1 tài khoản trên mControl

Bước 1: bạn đăng nhập vùng Admin trên mControl theo bài...

View: 544
Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6 cho Centos

Tải phiên bản MySQL cần nâng cấp: wget...

View: 3823
Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên mControl

Bước 1: Bạn truy cập vào tài khoản Client của Hosting...

View: 5017
Hướng dẫn sử dụng File Manager trên mControl

Bước 1: bạn đăng nhập vùng Client trên mControl theo...

View: 4124
Hướng dẫn tạo 1 tài khoản trong vùng Admin trên mControl

Bước 1: bạn đăng nhập vùng Admin trên mControl theo bài...

View: 3914
Hướng dẫn tạo database trên mControl

Bước 1: bạn truy cập vào vùng client như bài hướng dẫn...

View: 4410
Hướng dẫn tạo Sub Domain, Parked Domain, Addon Domain trên mControl

Bước 1: bạn truy cập vào vùng client như bài hướng dẫn...

View: 4636
Hướng dẫn trỏ tên miền local bằng file hosts

Để trỏ tên miền local bạn truy cập vào ổ C...

View: 5050
Hướng dẫn xóa Sub Domain, Parked Domain, Addon Domain trên mControl

Bước 1: bạn truy cập vào vùng client như bài hướng dẫn...

View: 3903
Hướng dẫn đổi mật khẩu 1 tài khoản trong vùng Admin trên mControl

Bước 1: bạn đăng nhập vùng Admin trên mControl theo bài...

View: 5596
Hướng dẫn đăng nhập vùng Admin trên mControl

Bước 1: Bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...

View: 4402
Hướng dẫn đăng nhập vùng Client trên mControl

Bước 1: bạn truy cập vào vùng Admin theo bài viết hướng...

View: 535
Roadmap mControl

Version 2.1I. Bổ sung vùng quản trị Admin Sao lưu...