các bài viết hữu ích

View: 2828
Chỉnh sửa tập tin httpd.conf của Kloxo

Type it in ssh:chattr -i /etc/httpd/conf/httpd.confNow...

View: 2281
Hướng dẫn quản lý File trong Kloxo

Để quản lý file trong Kloxo, quý khách thực hiện các bước...

View: 3119
Hướng dẫn reset pass admin Kloxo

Để reset pass admin Kloxo bạn có 2 cách:Cách 1 : Vào...

View: 3281
Hướng dẫn tạo 1 VirtualHost trong Kloxo

Để thực hiện tạo Host trong Kloxo, quý khách hãy thực...

View: 4112
Hướng dẫn tạo Database và User trong Kloxo

Để tạo Database và User kết nối database trong Kloxo, quý...

View: 2196
Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong Kloxo

Để truy cập phpMyAdmin trong Kloxo, quý khách hãy làm các...