các bài viết hữu ích

Chỉnh sửa tập tin httpd.conf của Kloxo

Type it in ssh:chattr -i /etc/httpd/conf/httpd.confNow...

Hướng dẫn quản lý File trong Kloxo

Để quản lý file trong Kloxo, quý khách thực hiện các bước...

Hướng dẫn reset pass admin Kloxo

Để reset pass admin Kloxo bạn có 2 cách:Cách 1 : Vào...

Hướng dẫn tạo 1 VirtualHost trong Kloxo

Để thực hiện tạo Host trong Kloxo, quý khách hãy thực...

Hướng dẫn tạo Database và User trong Kloxo

Để tạo Database và User kết nối database trong Kloxo, quý...

Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong Kloxo

Để truy cập phpMyAdmin trong Kloxo, quý khách hãy làm các...