các bài viết hữu ích

 Chỉnh sửa tập tin httpd.conf của Kloxo

Type it in ssh:chattr -i /etc/httpd/conf/httpd.confNow you can add lines, or modify any...

 Hướng dẫn fix FTP Service trong Kloxo

 Hướng dẫn quản lý File trong Kloxo

Để quản lý file trong Kloxo, quý khách thực hiện các bước sau: Bước 1: Truy cập vào Customer...

 Hướng dẫn reset pass admin Kloxo

Để reset pass admin Kloxo bạn có 2 cách:Cách 1 : Vào cpanel của Kloxo chọn forgot password, sau...

 Hướng dẫn tạo 1 VirtualHost trong Kloxo

Để thực hiện tạo Host trong Kloxo, quý khách hãy thực hiện các bước sau: Bước 1: Truy cập vào...

 Hướng dẫn tạo Database và User trong Kloxo

Để tạo Database và User kết nối database trong Kloxo, quý khách hãy làm các bước sau: Bước 1:...

 Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong Kloxo

Để truy cập phpMyAdmin trong Kloxo, quý khách hãy làm các bước sau: Bước 1: Truy cập vào...