các bài viết hữu ích

 Các công cụ mã hóa PHP

Online PHP Encoder Tools Byterun Online Free PHP Encoder Free ionCube Online...

 Chứng thực đăng nhập admincp của vBB

Các bạn mở tập tin global.php trong admincp và thêm đoạn sau vào dưới tag PHP //Khai...

 flush() error not working

<?_set('zlib.output_compression',0); @ini_set('implicit_flush',1); @ob_end_clean();...

 Sửa lỗi wp_title không hiển thị trong Wordpress

Nếu title trong wordpress không hiển thị, các bạn thử mở tập tin header.php trong theme và sửa...

Powered by WHMCompleteSolution