các bài viết hữu ích

View: 5349
Hướng dẫn chỉnh sửa 1 tài khoản cPanel trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 5002
Hướng dẫn khóa / mở khóa 1 tài khoản trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 2776
Hướng dẫn rerset 4 câu hỏi bảo mật login cPanel tài khoản khách hàng

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 6553
Hướng dẫn tạo 1 tài khoản trong Webhost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 6384
Hướng dẫn tạo Packages trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 490
Hướng dẫn tăng/giảm băng thông cho từng tài khoản trên Reseller

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 472
Hướng dẫn tăng/giảm dung lượng ổ đĩa cho từng tài khoản trên Reseller

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 7191
Hướng dẫn xóa 1 tài khoản trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 5357
Hướng dẫn xem băng thông và dung lượng các tài khoản khách hàng và trên Reseller

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 6704
Hướng dẫn đăng nhập Host trực tiếp bằng tài khoản và thông qua WHM

Có 2 cách đăng nhập vào Host như sau:- Cách 1:Bước 1: bạn...

View: 7172
Hướng dẫn đăng nhập vào WebHost Manager trên Reseller

Bước 1: bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...