các bài viết hữu ích

View: 2890
Bảng tổng hợp một số mã trả về của Apache

Successful Client Requests 200 OK 201...

View: 2800
Deprecated: Function split() is deprecated in

Khi gặp lỗi này, bạn hãy tìm đến dòng bị lỗi và thay hàm...

View: 5462
Error 302 – Moved temporarily

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 13541
Error 400 - Bad Request

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 8220
Error 401 Authorization Required

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 10186
Error 403 – Forbidden

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 4497
Error 404 Not Found

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 3806
Error 500 – Internal Server Error

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 40686
Error 503 Service Unavailable

Bài này sẽ trình bày một vài nguyên nhân phổ biến dẫn tới...

View: 12528
Error 504 – Gateway Timeout

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo...

View: 3400
Error in option spec: "long|!" | mytop

Khi bạn chạy lệnh : #mytop Thì xảy ra lỗi này : #Error...

View: 2078
flush() error not working

<?_set('zlib.output_compression',0);...

View: 2913
Hướng dẫn cài đặt PDO trên Centos

Các bạn có thể thực hiện lệnh sau: yum install php-pear...

View: 634
View: 680
View: 9457
Khắc phục lỗi Cannot modify header information - headers already sent by.

Để khắc phục lỗi Khắc phục lỗi Cannot modify header...

View: 2258
Khắc phục lỗi Content Encoding Error VBB

  Hướng dẫn sửa lỗi The page you are trying to view...

View: 5022
Khắc phục lỗi Deprecated: Function eregi() is deprecated

Hiện tại do máy chủ SuperHost sử dụng PHP 5.3. Vì vậy quý...

View: 4685
Khắc phục lỗi không viết được nội dung trong Editor của Wordpress

Khi gặp trường hợp không viết nội dung được trong Editor...

View: 1519
Khắc phục lỗi khi edit User Group: Unknown column 'ms_imageshack_upload_permissions'

Để khắc phục lỗi này, bạn hãy tìm đến thư mục:...

View: 7596
Khắc phục lỗi No input file specified.

Để khắc phục lỗi này, các bạn hãy mở tập tin .htaccess...

View: 2834
Khắc phục lỗi Warning: number_format() expects parameter 1 to be double

Khi bạn gặp phải lỗi có thông báo dạng này: Warning:...

View: 3382
Khắc phục lỗi Warning: tempnam() [function.tempnam]: open_basedir restriction in effect

Khi bạn gặp thông báo dưới đây trong việc upload avarta...

View: 5993
Khắc phục thông báo Deprecated: Function session_register()

Khi gặp thông báo này, nghĩa là hàm session_register của...

View: 3712
Lỗi Can't locate Time/HiRes.pm khi cài csf Firewall

Sử dụng lệnh sau để khắc phục: yum install...

View: 3604
Lỗi Cannot load mysql extension. Please check your PHP configuration.

Khi gặp lỗi này bạn dùng lệnh để cài thêm: yum install...

View: 3252
Lỗi Could not open /etc/crontab: No such file or directory at /usr/sbin/csf

Các bạn có thể sử dụng lệnh: yum install crontabs để khắc...

View: 4348
Lỗi Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in

Bạn thử tìm đến file bị báo lỗi, sau đó xóa bỏ ký tự...

View: 3024
Lỗi Error! Please install PHP GD Extension!

Khi gặp lỗi này, bạn có thể sử dụng lệnh yum để cài thêm...

View: 312
Lỗi session_start(): permission denied (13)

Bạn gặp phải lỗi này khi máy chủ sử dụng SuExec, do đó...

View: 4124
Reinstall roundcube on Cpanel

Khi bạn gặp phải trường hợp không đăng nhập vào được...

View: 4518
Sửa lỗi font khi dùng mysql_query

Khi sử dụng mysql_query vào một mã nguồn sử dụng Charset...

View: 2856
Sửa lỗi unlimited quota trong WHM

Khi các bạn dùng restart máy chủ WHM sẽ gặp trường hợp...

View: 3751
SSL Error code

Code Type Description -1001 General System Error -2001...

View: 2399
Warning: session_start(): Cannot send session cookie

Thêm:  <?php session_start();?>vào đầu file php bị...

View: 935
Xử lý lỗi PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404" khi YUM

Các bạn tiến hành mở tập tin: /etc/yum.conf và thêm dòng...

View: 969
Xử lý lỗi rpmdb: unable to join the environment

How To Fix:Remove Old Lock Files running this command:#...