các bài viết hữu ích

 Bảng tổng hợp một số mã trả về của Apache

Successful Client Requests 200 OK 201 Created 202 Accepted 203...

 Deprecated: Function split() is deprecated in

Khi gặp lỗi này, bạn hãy tìm đến dòng bị lỗi và thay hàm split bằng explode. Cấu trúc của explode...

 Error 302 – Moved temporarily

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 302 – Moved temporarily theo...

 Error 400 - Bad Request

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 400 bad request theo nội dung của...

 Error 401 Authorization Required

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 401 Authorization Required theo...

 Error 403 – Forbidden

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 403 – Forbidden theo nội dung...

 Error 404 Not Found

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 404 Not Found theo nội dung của...

 Error 500 – Internal Server Error

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 500 – Internal Server Error...

 Error 503 Service Unavailable

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi 503 Service Unavailable theo nội...

 Error 504 – Gateway Timeout

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 504 – Gateway Timeout theo nội...

 Error in option spec: "long|!" | mytop

Khi bạn chạy lệnh : #mytop Thì xảy ra lỗi này : #Error in option spec: "long|!" Cách xử lý...

 flush() error not working

<?_set('zlib.output_compression',0); @ini_set('implicit_flush',1); @ob_end_clean();...

 Hướng dẫn cài đặt PDO trên Centos

Các bạn có thể thực hiện lệnh sau: yum install php-pear && pecl install pdo &&...

 Hướng dẫn fix lỗi wordpress error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document

Bước 1: Tải tập tin sau, giải nén và đặt tại thư mục public_html...

 Khách phục lỗi error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16

wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0...

 Khắc phục lỗi Cannot modify header information - headers already sent by.

Để khắc phục lỗi Khắc phục lỗi Cannot modify header information bạn xem các cách sau: + Phương...

 Khắc phục lỗi Content Encoding Error VBB

  Hướng dẫn sửa lỗi The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid...

 Khắc phục lỗi Deprecated: Function eregi() is deprecated

Hiện tại do máy chủ SuperHost sử dụng PHP 5.3. Vì vậy quý khách có thể gặp lỗi trên khi move site...

 Khắc phục lỗi error while loading shared libraries: libntfs.so.9: cannot open shared object file: No such file or directory

yum install fuse fuse-devel

 Khắc phục lỗi không viết được nội dung trong Editor của Wordpress

Khi gặp trường hợp không viết nội dung được trong Editor của Wordpress, các bạn mở tập tin...

 Khắc phục lỗi khi edit User Group: Unknown column 'ms_imageshack_upload_permissions'

Để khắc phục lỗi này, bạn hãy tìm đến thư mục: ./includes/xml và xóa các tập tin xml liên quan....

 Khắc phục lỗi No input file specified.

Để khắc phục lỗi này, các bạn hãy mở tập tin .htaccess chính của site, và thêm vào dấu ? giống...

 Khắc phục lỗi thread.error: can't start new thread khi yum

 Khắc phục lỗi Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in

Lỗi này sẽ không hiển thị được bài viết khi nhấp vào 1 link nào...

 Khắc phục lỗi Warning: number_format() expects parameter 1 to be double

Khi bạn gặp phải lỗi có thông báo dạng này: Warning: number_format() expects parameter 1 to be...

 Khắc phục lỗi Warning: tempnam() [function.tempnam]: open_basedir restriction in effect

Khi bạn gặp thông báo dưới đây trong việc upload avarta của vBB: Warning: tempnam()...

 Khắc phục thông báo Deprecated: Function session_register()

Khi gặp thông báo này, nghĩa là hàm session_register của bạn đã cũ so với phiên bản PHP trên máy...

 Lỗi Can't locate Time/HiRes.pm khi cài csf Firewall

Sử dụng lệnh sau để khắc phục: yum install perl-Time-HiRes yum install -y perl-libwww-perl Sau...

 Lỗi Cannot load mysql extension. Please check your PHP configuration.

Khi gặp lỗi này bạn dùng lệnh để cài thêm: yum install php-mysql Sau đó tiến hành restart lại...

 Lỗi collect2: ld returned 1 exit status khi cài Direct Admin

 Lỗi Could not open /etc/crontab: No such file or directory at /usr/sbin/csf

Các bạn có thể sử dụng lệnh: yum install crontabs để khắc phục lỗi trên.

 Lỗi Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in

Bạn thử tìm đến file bị báo lỗi, sau đó xóa bỏ ký tự &. Nguyên nhân do bạn đang sử dụng PHP...

 Lỗi Error! Please install PHP GD Extension!

Khi gặp lỗi này, bạn có thể sử dụng lệnh yum để cài thêm gói GD cho PHP. yum install php-gd Nếu...

 Lỗi session_start(): permission denied (13)

Bạn gặp phải lỗi này khi máy chủ sử dụng SuExec, do đó thư mục lưu session (/tmp) bạn sẽ không...

 Reinstall roundcube on Cpanel

Khi bạn gặp phải trường hợp không đăng nhập vào được Roundcube trên cpanel do một nguyên nhân nào...

 Sửa lỗi font khi dùng mysql_query

Khi sử dụng mysql_query vào một mã nguồn sử dụng Charset khác với UTF-8, các bạn làm như ví dụ...

 Sửa lỗi unlimited quota trong WHM

Khi các bạn dùng restart máy chủ WHM sẽ gặp trường hợp Unlimit các gói dịch vụ. Để khác phục...

 SSL Error code

Code Type Description -1001 General System Error -2001 Required Field Missing The return text...

 Warning: session_start(): Cannot send session cookie

Thêm:  <?php session_start();?>vào đầu file php bị báo lỗi.

 Xử lý lỗi PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404" khi YUM

Các bạn tiến hành mở tập tin: /etc/yum.conf và thêm dòng này vào tập tin...

 Xử lý lỗi rpmdb: unable to join the environment

How To Fix:Remove Old Lock Files running this command:# rm -f /var/lib/rpm/__db*Now you have to...