Hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí

Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về SuperHost miễn phí.

SuperHost hỗ trợ chuyển dữ liệu trên VPS quý khách hàng từ các Control Panel sau:

1. Cpanel

2. Direct Admin

3. Kloxo

4. Webmin

5. Virtual Min

6. Và một số control khác.

Yêu cầu: Kỹ thuật SuperHost cần ít nhất là một tài khoản để SSH vào VPS hiện tại của khách hàng.

Mọi thứ đều miễn phí, bất cứ lúc nào quý khách yêu cầu.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Xử lý lỗi PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 404" khi YUM

Các bạn tiến hành mở tập tin: /etc/yum.conf và thêm dòng này vào tập tin...

Hướng dẫn đổi Hostname VPS Centos

Sửa Hostname trong các tập tin sau:B1: /etc/sysconfig/networkB2: /etc/hostsB3: reboot

Hướng dẫn cài đặt Pure-ftp trên Centos 6

1. Cập nhật repo: wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm...

Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên VPS - Centos

Kloxo là một chương trình  để quản trị máy chủ hosting Linux (Control Panel) miễn phí. Hiện tại...

Hướng dẫn quản lý tạo host trên VPS qua ssh

Sau khi nhận được thông tin bàn giao VPS từ SuperHost, quý khách có thể kiểm tra email để xem...

Powered by WHMCompleteSolution