Hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí

Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về SuperHost miễn phí.

SuperHost hỗ trợ chuyển dữ liệu trên VPS quý khách hàng từ các Control Panel sau:

1. Cpanel

2. Direct Admin

3. Kloxo

4. Webmin

5. Virtual Min

6. Và một số control khác.

Yêu cầu: Kỹ thuật SuperHost cần ít nhất là một tài khoản để SSH vào VPS hiện tại của khách hàng.

Mọi thứ đều miễn phí, bất cứ lúc nào quý khách yêu cầu.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Hướng dẫn tối ưu apache prefork

StartServers 30% of MaxClients MinSpareServers 5% of MaxClients MaxSpareServers 10% of...

Hướng dẫn cách SSH vào VPS Linux bằng PuTTY

Để quản lý được máy chủ chạy hệ điều hành Linux, bạn cần một công cụ để SSH vào máy chủ qua Port...

Yum php55 on VPS

PHP 5.5 on CentOS/RHEL 7.1, 6.6 and 5.11 via Yum PHP 5.5.27 has been released on PHP.net on...

Hướng dẫn tắt service trong Cpanel qua SSH

Để tắt bớt các dịch vụ đang chạy trên Cpanel. Các bạn có 2 cách như sau: 1. Thông qua giao diện...

Clear apc cache

if(function_exists('apc_clear_cache')&&...

Powered by WHMCompleteSolution