Hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí

Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về SuperHost miễn phí.

SuperHost hỗ trợ chuyển dữ liệu trên VPS quý khách hàng từ các Control Panel sau:

1. Cpanel

2. Direct Admin

3. Kloxo

4. Webmin

5. Virtual Min

6. Và một số control khác.

Yêu cầu: Kỹ thuật SuperHost cần ít nhất là một tài khoản để SSH vào VPS hiện tại của khách hàng.

Mọi thứ đều miễn phí, bất cứ lúc nào quý khách yêu cầu.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

filter theo cột và xóa

ll|awk '$5 == "0" {print $9}' | xargs rm

Hướng dẫn đổi Hostname VPS Centos

Sửa Hostname trong các tập tin sau:B1: /etc/sysconfig/networkB2: /etc/hostsB3: reboot

Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý VPS (Dashboard VPS Control)

Dịch vụ Cloud VPS tại SuperHost được cung cấp đầy đủ các công cụ chức năng để quý khách có thể tự...

Hướng dẫn cài đặt Pure-ftp trên Centos 6

1. Cập nhật repo: wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm...

Máy chủ ảo - VPS là gì?

1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ...

Powered by WHMCompleteSolution