các bài viết hữu ích

Các lệnh MySQL thông dụng

Các lệnh sau dùng để tạo database và gán quyền cho...

Fix lỗi /tmp/mysql.sock

ln -s /var/tmp/mysql.sock /tmp/mysql.sock

Hướng dẫn Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop

Mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời...

Hướng dẫn giải nén tập tin .gz và import database dung lượng lớn.

Khi bạn gặp 1 tập tin định dạng: superhost_vn.sql.gz . Để...

Hướng dẫn khắc phục lỗi ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query

Khi bạn chạy lệnh tạo 1 user trong MySQL và gặp lỗi như...

Hướng dẫn tạo remote mysql

Để cho phép 1 máy chủ khác kết nối vào 1 Database trên...

Hướng dẫn thay thế chuỗi trong table mysql

Khi bạn đổi tên miền cho mã nguồn Wordpress, bạn cần phải...

Hướng dẫn thực hiện Dump 1 table trong mysql

Để thực hiện backup 1 table bất kỳ trong database thông...

Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong cPanel để import database

Bước 1: truy cập vào cPanel theo bài viết hướng dẫn...

Hướng dẫn xóa row trong table MySQL

mysql> use database; mysql> delete from...

Hướng dẫn đặt password và reset password cho User mysql

Để đặt password cho 1 user MySQL, các bạn làm như sau:...

Lệnh convert từ Latin sang Uft8

Để convert charset qua lại trong 1 database bằng lệnh,...

Lệnh kiểm tra hoạt động của MySQL query cache

Giả sử chúng ta có cấu hình Query cache như sau:...

Rebuild MYI nếu bị thiếu

REPAIR TABLE sometable USE_FRM;mysqlcheck --repair...

Thiết lập các thông số trong my.cnf

MySQL cung cấp cho bạn những bản my.cnf cho từng cấu...