các bài viết hữu ích

View: 4822
Các lệnh MySQL thông dụng

Các lệnh sau dùng để tạo database và gán quyền cho...

View: 2675
Fix lỗi /tmp/mysql.sock

ln -s /var/tmp/mysql.sock /tmp/mysql.sock

View: 4064
Hướng dẫn Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop

Mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời...

View: 3375
Hướng dẫn giải nén tập tin .gz và import database dung lượng lớn.

Khi bạn gặp 1 tập tin định dạng: superhost_vn.sql.gz . Để...

View: 434
Hướng dẫn khắc phục lỗi ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query

Khi bạn chạy lệnh tạo 1 user trong MySQL và gặp lỗi như...

View: 182
Hướng dẫn tạo remote mysql

Để cho phép 1 máy chủ khác kết nối vào 1 Database trên...

View: 169
Hướng dẫn thay thế chuỗi trong table mysql

Khi bạn đổi tên miền cho mã nguồn Wordpress, bạn cần phải...

View: 3050
Hướng dẫn thực hiện Dump 1 table trong mysql

Để thực hiện backup 1 table bất kỳ trong database thông...

View: 444
Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong cPanel để import database

Bước 1: truy cập vào cPanel theo bài viết hướng dẫn...

View: 2037
Hướng dẫn xóa row trong table MySQL

mysql> use database; mysql> delete from...

View: 6949
Hướng dẫn đặt password và reset password cho User mysql

Để đặt password cho 1 user MySQL, các bạn làm như sau:...

View: 3156
Lệnh convert từ Latin sang Uft8

Để convert charset qua lại trong 1 database bằng lệnh,...

View: 3421
Lệnh kiểm tra hoạt động của MySQL query cache

Giả sử chúng ta có cấu hình Query cache như sau:...

View: 2118
Rebuild MYI nếu bị thiếu

REPAIR TABLE sometable USE_FRM;mysqlcheck --repair...

View: 2909
Thiết lập các thông số trong my.cnf

MySQL cung cấp cho bạn những bản my.cnf cho từng cấu...