các bài viết hữu ích

 Các lệnh MySQL thông dụng

Các lệnh sau dùng để tạo database và gán quyền cho User database: mysql> CREATE DATABASE...

 Fix lỗi /tmp/mysql.sock

ln -s /var/tmp/mysql.sock /tmp/mysql.sock

 Hướng dẫn Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop

Mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL....

 Hướng dẫn giải nén tập tin .gz và import database dung lượng lớn.

Khi bạn gặp 1 tập tin định dạng: superhost_vn.sql.gz . Để import được vào MySQL Server, trước hết...

 Hướng dẫn khắc phục lỗi ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server during query

Khi bạn chạy lệnh tạo 1 user trong MySQL và gặp lỗi như sau: mysql> CREATE USER...

 Hướng dẫn thực hiện Dump 1 table trong mysql

Để thực hiện backup 1 table bất kỳ trong database thông qua SSH. Các bạn có thể làm như sau:...

 Hướng dẫn truy cập phpMyAdmin trong cPanel để import database

Bước 1: truy cập vào cPanel theo bài viết hướng dẫn...

 Hướng dẫn xóa row trong table MySQL

mysql> use database; mysql> delete from table_name; © 2013 SuperHost

 Hướng dẫn đặt password và reset password cho User mysql

Để đặt password cho 1 user MySQL, các bạn làm như sau: 1. SSH vào máy chủ (vps) bằng tài khoản...

 Lệnh convert từ Latin sang Uft8

Để convert charset qua lại trong 1 database bằng lệnh, các bạn có thể dùng lệnh sau: mysqldump...

 Lệnh kiểm tra hoạt động của MySQL query cache

Giả sử chúng ta có cấu hình Query cache như sau: query_cache_limit = 2Mquery_cache_size =...

 Rebuild MYI nếu bị thiếu

REPAIR TABLE sometable USE_FRM;mysqlcheck --repair --use-frm --all-databases

 Thiết lập các thông số trong my.cnf

MySQL cung cấp cho bạn những bản my.cnf cho từng cấu hình, những mẫu cấu hình này bạn có thể xem...