Hướng dẫn fix lỗi wordpress error on line 2 at column 6: XML declaration allowed only at the start of the document

Bước 1: Tải tập tin sau, giải nén và đặt tại thư mục public_html

http://lib25.superhost.vn/wejnswpwhitespacefix.gz

Bước 2: Mở tập tin index.php và chèn dòng sau vào:

include("wejnswpwhitespacefix.php");

Bước 3: Chạy lại website để sitemap được cập nhật.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 41222
Error 503 Service Unavailable

Bài này sẽ trình bày một vài nguyên nhân phổ biến dẫn tới lỗi 503 khi truy cập trang web và cũng...

View: 4955
Khắc phục lỗi Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in

Lỗi này sẽ không hiển thị được bài viết khi nhấp vào 1 link nào...

View: 3850
Lỗi Cannot load mysql extension. Please check your PHP configuration.

Khi gặp lỗi này bạn dùng lệnh để cài thêm: yum install php-mysql Sau đó tiến hành restart lại...

View: 2376
Khắc phục lỗi Content Encoding Error VBB

  Hướng dẫn sửa lỗi The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid...

View: 5808
Error 302 – Moved temporarily

Bài này hướng dẫn các bạn cách edit một trang thông báo lỗi Error 302 – Moved temporarily theo...