Hướng dẫn reboot VPS qua giao diện Web

Bước 1: bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link sau: https://central.superhost.vn/clientarea.php

Bước 2: bạn chọn Quản lý dịch vụ -> Dịch vụ đã đăng ký -> chọn gói dịch vụ Cloud cần xem và nhấp vào nút Đang hoạt độngBước 3: tiếp theo bạn vào trang Thông tin dịch vụ => bạn chọn tab Tổng Quan, tại đây bạn có thể tắt/ mở Cloud Server bằng cách nhấp vào nút Power Off/ Power On hoặc Reboot lại Cloud ServerChúc bạn thành công.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý VPS (Dashboard VPS Control)

Dịch vụ Cloud VPS tại SuperHost được cung cấp đầy đủ các công cụ chức năng để quý khách có thể tự...

Hướng dẫn tăng Max import trong phpmyadmin Cpanel

vim /usr/local/cpanel/3rdparty/etc/php.ini thay đổi: upload_max_filesize = 150M post_max_size =...

Hướng dẫn chuyển từ prefork sang worker khi chạy yum httpd

1. Mở tập tin /etc/sysconfig/httpd2. Bỏ # tại dòng HTTPD=/usr/sbin/httpd.worker3. Điều chỉnh cấu...

Hướng dẫn cài dsniff

Bao gồm các bước sau:rpm -Uvh...

Hướng dẫn tối ưu apache prefork và worker

StartServers 30% of MaxClients MinSpareServers 5% of MaxClients MaxSpareServers 10% of...