các bài viết hữu ích

 Hướng dẫn sử dụng VNC để quản lý VPS

Cảm ơn quý khách đã quan tâm và sử dụng dịch vụ máy chủ ảo tại SuperHost!Để thực hiện việc điều...

 Hướng dẫn tăng dung lượng HDD trong KVM

Bước 1: qemu-img resize vm-116154-disk-2.raw +10GBBước 2: Sử dụng Gparted gôm dung lượng cũ và...