Hướng dẫn chmod cho tất cả các file trong thư mục con

1. Chmod toàn bộ các file nằm trong thư mục, thư mục con:

find /home/hrlos/public_html/ -type f -name '*.php' -exec chmod 404 {} \;

2. Chmod toàn bộ các thư mục và thư mục con:

chmod -R folder

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 56
Hướng dẫn giới hạn tiến trình hoặc CPU/RAM trong httpd

http://httpd.apache.org/docs/2.2/en/mod/core.html#rlimitnproc A) Giới hạn các script chạy quá...

View: 656
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.5

1. Cài đặt repo cho Centos 6.x: rpm -Uvh...

View: 5460
Hướng dẫn cài đặt mod_pagespeed trên VPS Cpanel

Bước 1: Tải mod_pagespeed cd /usr/local/src/ mkdir mod_pagespeed wget...

View: 90
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên Centos 6

Bước 1. Cập nhật repo cho Centos 6, bạn chạy 2 lệnh sau: wget...

View: 2394
Tắt cPhulk khi bị khóa đăng nhập

/usr/local/cpanel/bin/cphulk_pam_ctl --disable