các bài viết hữu ích

Fix for Infinite Loops

RewriteEngine On RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} 200...

Hướng dẫn chống Leech link từ một site khác

Để tránh trường hợp bị tốn băng thông do một site khác sử...

Hướng dẫn redirect 301 tên miền cũ sang tên miền mới

Redirect toàn bộ trang web:RewriteEngine OnRewriteBase...

Hướng dẫn redirect tên miền từ www sang non-www và ngược lại

Các máy chủ web của SuperHost đều được hỗ trợ...

Hướng dẫn rewrite đến 1 port cố định

Ví dụ trong trường hợp bạn muốn gõ...

Hướng dẫn tạo lớp bảo mật cho admin xenforo

Đối với mã nguồn Xenforo, thông thường bạn có thể dùng...

Hướng dẫn tạo trang 404 Not Found

Khi khách truy cập vào 1 trang không tồn tại trên...

Redirect website từ thư mục cũ qua thư mục mới

Khi bạn có kế hoạch chuyển đổi từ http://superhost.vn/...

Rewrite

2. product.php?id=12 —> product/ipod-nano/12.html Một...

rewrite từ .php sang không có php

# If URL contains "www." RewriteCond %{HTTP_HOST}...