các bài viết hữu ích

View: 716
Fix for Infinite Loops

RewriteEngine On RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} 200...

View: 3011
Hướng dẫn chống Leech link từ một site khác

Để tránh trường hợp bị tốn băng thông do một site khác sử...

View: 413
Hướng dẫn redirect 301 tên miền cũ sang tên miền mới

Redirect toàn bộ trang web:RewriteEngine OnRewriteBase...

View: 624
View: 4802
Hướng dẫn redirect tên miền từ www sang non-www và ngược lại

Các máy chủ web của SuperHost đều được hỗ trợ...

View: 1905
Hướng dẫn rewrite đến 1 port cố định

Ví dụ trong trường hợp bạn muốn gõ...

View: 4288
Hướng dẫn tạo lớp bảo mật cho admin xenforo

Đối với mã nguồn Xenforo, thông thường bạn có thể dùng...

View: 2714
Hướng dẫn tạo trang 404 Not Found

Khi khách truy cập vào 1 trang không tồn tại trên...

View: 3800
Redirect website từ thư mục cũ qua thư mục mới

Khi bạn có kế hoạch chuyển đổi từ http://superhost.vn/...

View: 2083
Rewrite

2. product.php?id=12 —> product/ipod-nano/12.html Một...

View: 620
rewrite từ .php sang không có php

# If URL contains "www." RewriteCond %{HTTP_HOST}...