các bài viết hữu ích

 Fix for Infinite Loops

RewriteEngine On RewriteCond %{ENV:REDIRECT_STATUS} 200 RewriteRule .* - [L]

 Hướng dẫn chống Leech link từ một site khác

Để tránh trường hợp bị tốn băng thông do một site khác sử dụng trực tiếp các tập tin dạng hình...

 Hướng dẫn redirect 301 tên miền cũ sang tên miền mới

Redirect toàn bộ trang web:RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteCond %{HTTP_HOST} !newdomain.com$...

 Hướng dẫn redirect http sang https cho wordpress

# BEGIN WordPress<IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteCond %{HTTPS}...

 Hướng dẫn redirect tên miền từ www sang non-www và ngược lại

Các máy chủ web của SuperHost đều được hỗ trợ mod_rewrite. Vì vậy quý khách có thể sử dụng tập...

 Hướng dẫn rewrite đến 1 port cố định

Ví dụ trong trường hợp bạn muốn gõ http://webmin.superhost.vn và trình duyệt sẽ hiểu là...

 Hướng dẫn tạo lớp bảo mật cho admin xenforo

Đối với mã nguồn Xenforo, thông thường bạn có thể dùng chứng thực với PHP để tạo lớp bảo mật...

 Hướng dẫn tạo trang 404 Not Found

Để tạo trang 404 Not Found, các bạn có thể làm như sau: Bước 1: Tại thư mục gốc public_html, các...

 Redirect website từ thư mục cũ qua thư mục mới

Khi bạn có kế hoạch chuyển đổi từ http://superhost.vn/ sang http://superhost.vn/abc mà không muốn...

 Rewrite

2. product.php?id=12 —> product/ipod-nano/12.html Một SEOer chuyên nghiệp luôn biết khéo léo...

 rewrite từ .php sang không có php

# If URL contains "www." RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com$ [NC] # remove it for ALL...