Hướng dẫn quản lý các E-mail SuperHost đã gửi cho khách hàng

Khi khách hàng mở Ticket, order gói dịch vụ mới, hoặc các hóa đơn chưa thanh toán...đều sẽ được SuperHost chủ động gửi vào hòm thư của khách hàng và lưu lại tại TAB Lịch sử các email

Bước 1: để xem lịch sử các email hệ thống đã gửi, bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link sau: https://central.superhost.vn/clientarea.php

Bước 2: ở menu bên tay phải bạn nhấp vào nút tam giácchọn Lịch sử các EmailBước 3: tại đây bạn có thể xem được lịch sử các email mà hệ thống Superhost đã gửi cho bạn bắng các nhấp vào nút Xem nội dungChúc bạn thành công.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

A. Cài đặt Thunderbird

A. CÀI ĐẶT THUNDERBIRDThunderbird là phần mềm đọc tin và quản lí thư điện tử miễn phí của...

Hướng dẫn thêm tên miền mới vào tài khoản Email Hosting

Tên miền Bí Danh ( tên miền phụ ) giúp mọi người có thể truy cập trang web của bạn thông qua một...

Spam Assassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có...

Hướng dẫn truy cập webmail với Roudcube

Để truy cập dịch vụ webmail tại SuperHost, bạn có thể thực hiện truy cập qua các đường dẫn như...

B. Cấu hình cho Thunderbird

B. CẤU HÌNH THUNDERBIRD Để cấu hình ta thực hiện các bước sau: Bước 1 : tạo tài khoản bằng...