Hướng dẫn quản lý các E-mail SuperHost đã gửi cho khách hàng

Khi khách hàng mở Ticket, order gói dịch vụ mới, hoặc các hóa đơn chưa thanh toán...đều sẽ được SuperHost chủ động gửi vào hòm thư của khách hàng và lưu lại tại TAB Email hệ thống:

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

B. Cấu hình cho Thunderbird

B. CẤU HÌNH THUNDERBIRD Sau khi cài đặt xong ta mở thunderbird ta thấy giao diện sau   Để...

Spam Assassin

SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có...

Hướng dẫn cài đặt tài khoản Outlook mail Client

Trong bài viết này, kỹ thuật sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện cấu hình Outlook mail client. Trước...

Hướng dẫn tạo danh sách Email

Danh sách gửi thư ( Mailing Lists ) là một công cụ giúp bạn sử dụng một email để phân phối đến...

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng gửi nhận Email trong Track Delivery

Track Delivery ( Theo Dõi Chuyển Giao ) là công cụ giúp chúng ta có thể quan sát và kiểm tra chi...