Qui định về tên miền tại SuperHost

A. Qui định về việc đăng ký:

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ tên miền quốc tế của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các qui định và chính sách liên quan của ICANN, bao gồm qui trình giải quyết tranh chấp thống nhất khi bạn sử dụng tên miền Quốc tế. (http://www.tranhchaptenmien.vn/3-6-224-5-7-00-20050923.htm) 

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Tên miền Việt Nam, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của VNNIC, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp thống nhất của VNNIC khi bạn đăng ký tên miền quốc gia .VN tại website www.tranhchaptenmien.vn. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. 

 Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Tên miền của chúng tôi, bạn đồng ý gửi và cung cấp mọi thông tin liên hệ của bạn cho chúng tôi một cách tự nguyện theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 Đối với mọi hành động thay đổi thông tin liên hệ tên miền Việt Nam hay thông tin liên hệ tài khoản khách hàng của SuperHost đều phải thông báo cho chúng tôi biết thông qua Văn bản cụ thể hoặc các phương thức liên lạc khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thông tin tài khoản bị thay đổi do cá nhân người dùng đối với các trường hợp bồi thường mà không thông báo.

Bạn hiểu rằng việc đăng ký tên miền dựa trên sự tồn tại và chưa có cá nhân sử dụng tên miền đó. Trong trường hợp chúng tôi không kịp đăng ký tên miền cho bạn do có một cá nhân khác đăng ký trước, chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% số tiền đó. 

 Đối với tên miền Việt Nam, bạn phải cung cấp các văn bản cụ thể do SuperHost yêu cầu. Nếu sau 7 ngày mà chúng tôi không thấy sự bổ sung của bạn, và trong trường hợp tên miền đó đã bị đăng ký, chúng tôi sẽ không hoàn lại bất cứ chi phí nào cho bạn. 

 Bạn cần thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế tại đây: http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông.


B. Qui định về việc gia hạn:

 SuperHost sẽ nhắc nhở bạn về việc gia hạn tên miền trước 60 ngày bằng hình thức email và gửi thành nhiều lần cho tới ngày hết hạn. Vì vậy bạn có trách nhiêm liên hệ với phòng kế toán để tiền hành gia hạn.

 Sau ngày hết hạn của tên miền mà bạn không thực hiện gia hạn theo các email nhắc nhở từ SuperHost. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng của tên miền sau ngày hết hạn.

 Bạn hoặc chủ sở hữu tên miền phải chủ động theo dõi thông tin tên miền hoặc việc gia hạn. SuperHost sẽ không thể hoặc không có khả năng lấy lại tên miền của bạn nếu như bị một người khác chiếm hữu vì các lý do bị hack Email (đối với tên miền quốc tế).


C. Qui định về việc quản lý:

 Bạn có thể tự quản lý tên miền bằng cách truy cập vào địa chỉ sau trên trung tâm khách hàng SuperHost và đây là địa chỉ duy nhất: https://central.superhost.vn/clientarea.php

 Bạn có thể yêu cầu kỹ thuật can thiệp hỗ trợ tên miền về việc quản lý hoặc thay đổi thông tin tên miền bất cứ lúc nào.


D. Qui định của Bộ TT&TT:

 Thông tư 09/2008/TT-BTTTT

 Nghị định 28/2009/NĐ-CP


Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 4649
Hoàn tiền trong 30 ngày cho dịch vụ Hosting

A. Nội dung chính sách:  SuperHost khẳng định chất lượng dịch vụ bằng việc cam kết hoàn lại 100%...

View: 2425
Qui định về việc chuyển dữ liệu miễn phí

A. Chuyển dữ liệu miễn phí giữa các máy chủ SuperHost: Server - VPS - Hosting - ResellerKỹ thuật...