các bài viết hữu ích

View: 5622
Cấu hình máy chủ Share Hosting của SuperHost.

Cấu hình máy chủ Share Hosting tại SuperHost: - CPU: 2 x...

View: 3937
Cấu trúc lệnh để reboot máy chủ vật lý

Sau khi đăng kí sử dụng dịch vụ Co-location và Dedicated...

View: 3333
Hạ tầng hệ thống máy chủ SuperHost ?

A. Cơ sở hạ tầng network:Chúng tôi thiết lập...

View: 6031
Hỗ trợ cài đặt miễn phí các hệ điều hành cho máy chủ vật lý

Cài đặt miễn phí hệ điều hành SuperHost hỗ trợ cài đặt...

View: 1221
Hướng dẫn cấu hình SNMP trên máy chủ

Debian: rocommunity public IPCentos:  yum install...

View: 82
Hướng dẫn clear cache của ram trên hệ điều hành linux centos

Để xóa toàn bộ bộ nhớ cache trong RAM, bạn có thể chạy...

View: 261
View: 1098
Hướng dẫn fix lỗi error code 0xc000000d trên windown 10

Khi gặp lỗi này, các bạn hãy Boot vào đĩa cài Win 10, và...

View: 512
Hướng dẫn khắc phục lỗi /bin/rm: Argument list too long

Lệnh rm không thể xóa được 1 folder có quá nhiều file,...

View: 1090
Hướng dẫn kiểm tra tốc độ IO của máy chủ

$ dstat -tdD total,sda,sdb,sdc,md1 60 ----system----...

View: 1231
Hướng dẫn nén tập tin trên Linux

Để nén một thư mục thành 1 file nén các bạn có thể làm...

View: 8402
Hướng dẫn sử dụng KVM để điều khiển máy chủ vật lý

Sử dụng thiết bị KVM để điều khiển máy chủ SuperHost...

View: 3840
Hướng dẫn tắt thời gian timeout trong SSH

Khi bạn mở một phiên làm việc SSH bằng một SSH Client bất...

View: 243
Hướng dẫn thay đổi thời gian time Debian

unlink /etc/localtime root@cloud:~# unlink...

View: 3599
Hướng dẫn xem tài khoản root trên dịch vụ máy chủ vật lý

Để xem tài khoản root bạn truy cập vào trung tâm khách...

View: 2174
Kiểm tra số lượng RAM slot trên linux centos

Để kiểm tra số lượng slot RAM trên mainboard bằng lệnh,...

View: 6167
Máy chủ một/hai CPU là gì ?

Hiện tại SuperHost cung cấp giải pháp phần cứng...

View: 3932
Mô hình SuperSMS của SuperHost

Reboot máy chủ qua SMS - Chỉ có tại SuperHost và hoàn...

View: 3016
View: 4775
Tăng nf_conntrack cho máy chú Linux

Khi số lượng kết nối vào máy chủ quá nhiều, máy chủ sẽ có...

View: 3875
Vài hình ảnh về máy chủ vật lý SuperMicro tại SuperHost

Raid 10 - An toàn dữ liệu SuperHost sử dụng mô hình lưu...

View: 5198
Xử lý lỗi bash shell trong Debian/Ubuntu không hoạt động

Mặc định khi build Debian/Ubuntu thì hệ điều hành sẽ chọn...