các bài viết hữu ích

 Bảo mật SSL cho trung tâm khách hàng

Khi đăng nhập vào hệ thống SuperHost, tài khoản quý khách sẽ được bảo vệ bởi việc mả hóa dữ liệu...

 Bảo vệ thư mục trên host bằng username và password

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách bảo vệ thư mục của mình trên host, không cho bất kỳ ai truy...

 CA Bundle Rapid SSL 2016

-----BEGIN...

 Cách giảm cấu hình bảo mật SMTP của Gmail

Để sử dụng được Gmail làm SMTP cho mã nguồn website, các bạn cần giảm độ bảo mật của tài khoản...

 Disable chức năng Security Question của Cpanel

Vì quên câu trả lời, bạn có thể tạm thời tắt chức năng này: 1) Login as a root user using SSH...

 Enable chức năng Security Question của Cpanel

Tất cả các máy chủ WHM của SuperHost đều được cấu hình bảo mật khi đăng nhập. Vì vậy khi đăng...

 Hướng dẫn kiểm tra máy tính có lỗ hỗng bảo mật WannaCry

Hiện tại tình trạng mã độc tống tiền WannaCry đang lây lan khá nhanh. Đây là loại mã độc khi đã...

 Hướng dẫn thay đổi shell mặc định cho 1 tài khoản Linux qua SSH

chsh -s /usr/local/bin/bash username

 Secure tmp folder openvz

How to secure /tmp, /var/tmp and /dev/shm with OpenVZ First open fstab using nano, or your...

 Thiết lập key ssh cho tài khoản máy chủ Linux

Bước 1: Tạo username bằng lệnh: useradd userabcBước 2: Tạo thư mục home và thư mục .ssh như sau:...

 Điều chỉnh folder /tmp

On Debian-like systems: on boot (the rules are defined in /etc/default/rcS). On RedHat-like...