Hướng dẫn kiểm tra và thống kê tài nguyên Hosting đang sử dụng tại Superhost

Khi quý khách sử dụng dịch vụ Cpanel Hosting tại SuperHost, khách hàng sẽ được cấp tối thiểu 5% CPU và tối đa mặc định là số % CPU của từng gói dịch vụ cho các mã nguồn website chạy PHP và 3% RAM trên tổng số 64GB. Vì vậy, để đảm bảo cho máy chủ hoạt động ổn định và các site cùng máy chủ không bị ảnh hưởng, SuperHost sẽ có thông báo thống kê nếu Hosting của quý khách chạy vượt quá tài nguyên như qui định.

Để kiểm tra mức tài nguyên hiện đang sử dụng cho Hosting, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: bạn đăng nhập vào cPanel theo hướng dẫn sau :

https://central.superhost.vn/knowledgebase/268/Hng-dn-cach-ng-nhp-cPanel-hosting.html


Bước 2: tại giao diện cPanel bạn chọn mục CPU Usage

Bước 3: tại trang này bạn sẽ nhìn thấy được các tiến trình PHP mà site bạn đang chạy chiếm tài nguyên. Cùng các thông số về CPU và RAM được thống kê thường trực trong 3 ngày liên tiếp và theo thời gian thực.

Nếu bạn nhận thấy CPU đang load cao và các tiến trình PHP đang phải xử lý nhiều hơn bình thường, nhiều nguy cơ Site của bạn đang bị tấn công từ chối dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn vui lòng thông báo lại cho nhân viên kỹ thuật SuperHost ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng tấn công và tiết kiệm tài nguyên máy chủ.

Chúc các bạn thành công.

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Hướng dẫn kiểm tra SMTP với tài khoản Hosting

Bước 1: Tải http://lib25.superhost.vn/testsmtp.zipBước 2: Upload testsmtp.zip lên host và giải...

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ tại Superhost

Bước 1: bạn truy cập vào link sau:http://superhost.vn/hosting.php#page=basicBước 2: bạn chọn gói...

Hướng dẫn nâng cấp cấu hình từng tham số dịch vụ hosting tại Superhost

Bước 1: Bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...

Hướng dẫn tracert đến máy chủ SuperHost

Để gửi kết quả tracert từ máy tính quý khách đến máy chủ SuperHost. Quý khách hãy làm như sau:...

Hướng dẫn xem và reset mật khẩu Cpanel

Bước 1: Quý khách truy cập vào trung tâm khách và tìm đến trình đơn Quản lý dịch vụ => Dịch vụ...