Hướng dẫn cài đặt Plesk Panel trên Linux

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách install Plesk trên linux.

- Download all version Plesk  for linux tại: http://www.odin.com/products/plesk/download/

- Đầu tiên login SSH vào con vps/server và dùng lệnh uname -i để biết phiên bản HĐH đang dùng là nhiêu bit()

- Sau đó dùng lệnh cat /etc/redhat-release để biết tên và phiên bản của HĐH

- Kiếm tra xem Apache, PHP & MySQL đã cài đặt chưa, nếu cài đặt rồi thì phải gỡ: rpm -qa | grep -i http,...

- Nếu chúng đã được cài đặt thì gỡ bằng lệnh:

yum remove http*

yum remove php*

yum remove mysql*

- Kiếm tra SELinux status xem có disabled bằng lệnh getenforce, nếu như chưa disable thì dùng lệnh setenforce 0 để disable.

- Sau đó download plesk về: #wget .....

- Tiến hành chmod quyền execution cho file cài đặt: # chmod +x plesk_auto_installer_file_name

- Tiến hành cài đặt: # ./plesk_auto_installer_file_name

- Màn hình hướng dẫn của Plesk hiện ra, bạn gõ N > enter, tiếp theo chọn gõ phiên bản plesk mà bạn cần cài > enter.

- Bạn theo, bạn sẽ thấy màn hình Select Plesk Software source, đến đây bạn chọn N -> Enter

- Màn hình HTTP Proxy Setup bạn cũng chọn : N -> Enter

- và đợi HTTP Proxy setup

- Lựa chọn phiên bản bạn muốn cài đặt

- Nhấn số bạn muốn cài đặt phiên bản : nếu tôi cài phiên bản Plesk 8.4 tôi nhấn 14 và Nhấn N-> Enter

Tiếp đó bạn chọn các component để cài đặt plesk với 3 tùy chọn là typical installation ( cài đặt tối thiểu để chạy ), Full installation ( cài đặt đầy đủ ) hoặc Custom installation ( để chọn các phần muốn cài đặt theo ý muốn ). Chọn 1 trong 3 gói cài đặt rồi enter

- Nếu chọn Custom installation thì bạn gõ L > enter để xem các component sẽ được cài đặt được đánh dấu bằng dấu[*]. Để bỏ chọn bạn cũng gõ số ký hiệu của component > enter. Ở đây cũng sẽ cho phép bạn chọn các phiên bản của component như PHP 4.x hay PHP 5.x

Ở đây tôi chọn chế độ mặc định đợi Plesk load các file data cần thiết

- Sau khi download các thư viện cần thiết sẻ xuất hiện bạn chon N - > Enter

- Màn hình hiển thị thông số về ổ đĩa cần thiết ban đầu bạn cài thì cứ để mặc định : N -> Enter

- Hệ thống sẻ tự động download và cài đặ hệ thống

- Tới đây Plesk sẽ được download về và cài đặt tự động bạn không cần phải thao tác gì thêm

- Sau khi cài đặt thành công giờ chỉ việc login vào Plesk control panel với đường dẫn

https://hostname.domain.name:8443
https://ip-address:8443

User : Admin
Pass : setup

- Bạn tiến hành tắt Iptables của Linux nếu bạn không truy cập được trang chủ

- Màn hình Login hiện ra

Chúc các bạn thành công !!!

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

Bài viết liên quan

View: 593
Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.5

1. Cài đặt repo cho Centos 6.x: rpm -Uvh...

View: 3784
Hướng dẫn cài đặt Xcache

Đặc điểm: Tối ưu tốc độ xử lý. Xcache hoạt động tốt trên các phiên bản...

View: 1501
Hướng dẫn tăng Max import trong phpmyadmin Cpanel

vim /usr/local/cpanel/3rdparty/etc/php.ini thay đổi: upload_max_filesize = 150M post_max_size =...

View: 795
Hướng dẫn bật gzip trên VPS centos

<IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType...

View: 2089
Hướng dẫn đăng nhập vùng admin của VPS Cpanel/WHM

Để đăng nhập vào vùng quản trị Admin của VPS Cpanel/WHM, các bạn hãy truy cập vào địa chỉ như...