Hướng dẫn cài đặt Plesk Panel trên Linux

Bài này hướng dẫn cho các bạn cách install Plesk trên linux.

- Download all version Plesk  for linux tại: http://www.odin.com/products/plesk/download/

- Đầu tiên login SSH vào con vps/server và dùng lệnh uname -i để biết phiên bản HĐH đang dùng là nhiêu bit()

- Sau đó dùng lệnh cat /etc/redhat-release để biết tên và phiên bản của HĐH

- Kiếm tra xem Apache, PHP & MySQL đã cài đặt chưa, nếu cài đặt rồi thì phải gỡ: rpm -qa | grep -i http,...

- Nếu chúng đã được cài đặt thì gỡ bằng lệnh:

yum remove http*

yum remove php*

yum remove mysql*

- Kiếm tra SELinux status xem có disabled bằng lệnh getenforce, nếu như chưa disable thì dùng lệnh setenforce 0 để disable.

- Sau đó download plesk về: #wget .....

- Tiến hành chmod quyền execution cho file cài đặt: # chmod +x plesk_auto_installer_file_name

- Tiến hành cài đặt: # ./plesk_auto_installer_file_name

- Màn hình hướng dẫn của Plesk hiện ra, bạn gõ N > enter, tiếp theo chọn gõ phiên bản plesk mà bạn cần cài > enter.

- Bạn theo, bạn sẽ thấy màn hình Select Plesk Software source, đến đây bạn chọn N -> Enter

- Màn hình HTTP Proxy Setup bạn cũng chọn : N -> Enter

- và đợi HTTP Proxy setup

- Lựa chọn phiên bản bạn muốn cài đặt

- Nhấn số bạn muốn cài đặt phiên bản : nếu tôi cài phiên bản Plesk 8.4 tôi nhấn 14 và Nhấn N-> Enter

Tiếp đó bạn chọn các component để cài đặt plesk với 3 tùy chọn là typical installation ( cài đặt tối thiểu để chạy ), Full installation ( cài đặt đầy đủ ) hoặc Custom installation ( để chọn các phần muốn cài đặt theo ý muốn ). Chọn 1 trong 3 gói cài đặt rồi enter

- Nếu chọn Custom installation thì bạn gõ L > enter để xem các component sẽ được cài đặt được đánh dấu bằng dấu[*]. Để bỏ chọn bạn cũng gõ số ký hiệu của component > enter. Ở đây cũng sẽ cho phép bạn chọn các phiên bản của component như PHP 4.x hay PHP 5.x

Ở đây tôi chọn chế độ mặc định đợi Plesk load các file data cần thiết

- Sau khi download các thư viện cần thiết sẻ xuất hiện bạn chon N - > Enter

- Màn hình hiển thị thông số về ổ đĩa cần thiết ban đầu bạn cài thì cứ để mặc định : N -> Enter

- Hệ thống sẻ tự động download và cài đặ hệ thống

- Tới đây Plesk sẽ được download về và cài đặt tự động bạn không cần phải thao tác gì thêm

- Sau khi cài đặt thành công giờ chỉ việc login vào Plesk control panel với đường dẫn

https://hostname.domain.name:8443
https://ip-address:8443

User : Admin
Pass : setup

- Bạn tiến hành tắt Iptables của Linux nếu bạn không truy cập được trang chủ

- Màn hình Login hiện ra

Chúc các bạn thành công !!!

Câu trả lời này hữu ích?

 In nội dung này

đã đọc

Hướng dẫn cài đặt ioncube trên VPS

Bước 1: bạn truy cập vào link sau tải bản ioncube phù hợp về: http://www.ioncube.com/loaders.php...

Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên VPS - Centos

Kloxo là một chương trình  để quản trị máy chủ hosting Linux (Control Panel) miễn phí. Hiện tại...

Các hệ điều hành VPS SuperHost hỗ trợ

Với công nghệ ảo hóa cao cấp OpenVZ và KVM, các máy chủ ảo tại SuperHost có khả năng hỗ trợ tốt...

Hướng dẫn Remote Desktop vào VPS Windows

Để Remote Desktop vào VPS Windows bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: nhấn phím Window + R trên...

SuperHost sử dụng Raid 10 để lưu trữ.

Raid 10 - An toàn dữ liệu SuperHost sử dụng mô hình lưu trữ Raid 10 để chứa các máy chủ ảo của...