các bài viết hữu ích

View: 4475
Hướng dẫn chỉnh sửa 1 tài khoản cPanel trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 4355
Hướng dẫn khóa / mở khóa 1 tài khoản trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 2285
Hướng dẫn rerset 4 câu hỏi bảo mật login cPanel tài khoản khách hàng

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 5394
Hướng dẫn tạo 1 tài khoản trong Webhost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 5344
Hướng dẫn tạo Packages trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 121
Hướng dẫn tăng/giảm băng thông cho từng tài khoản trên Reseller

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 133
Hướng dẫn tăng/giảm dung lượng ổ đĩa cho từng tài khoản trên Reseller

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 5958
Hướng dẫn xóa 1 tài khoản trong WebHost Manager

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 4356
Hướng dẫn xem băng thông và dung lượng các tài khoản khách hàng và trên Reseller

Bước 1: bạn đăng nhập vào WHM như hướng dẫn sau:...

View: 5572
Hướng dẫn đăng nhập Host trực tiếp bằng tài khoản và thông qua WHM

Có 2 cách đăng nhập vào Host như sau:- Cách 1:Bước 1: bạn...

View: 6026
Hướng dẫn đăng nhập vào WebHost Manager trên Reseller

Bước 1: bạn truy cập vào trung tâm khách hàng theo link...