Hosting giá rẻ

Lựa chọn dành cho khách hàng quan tâm về giá

Super GR-One

» 300MB Disk space
» 15GB Bandwidth
» 0.5 core CPU
» 128 MB RAM
» 1 Database
» 0 Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» DirectAdmin

Super GR-Two

» 500MB SSD Disk
» 25GB Bandwidth
» 0.5 core CPU
» 128 MB RAM
» 1 Database
» 1 Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» DirectAdmin

Super GR-Three

» 1GB Disk space
» 30GB Bandwidth
» 0.5 core CPU
» 256 MB RAM
» 1 Database
» 2 Parked Domain
» 1 Website
» CloudLinux
» DirectAdmin

Super GR-Four

» 1.5GB Disk space
» 45GB Bandwidth
» 0.5 core CPU
» 256 MB RAM
» 2 Database
» 3 Parked Domain
» 2 Website
» CloudLinux
» DirectAdmin

Super GR-Five

» 2GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1 core CPU
» 256 MB RAM
» 3 Database
» 4 Parked Domain
» 2 Website
» CloudLinux
» DirectAdmin

Super GR-Six

» 3GB Disk space
» Unlimited Bandwidth
» 1 core CPU
» 512 MB RAM
» 4 Database
» 5 Parked Domain
» 3 Website
» CloudLinux
» DirectAdmin